Wagro

 
Welkom op de website van wagro Drenthe

De wagro (waarneemgroep) brengt waarnemende huisartsen, hidha’s en aios bij elkaar en is de stem van deze doelgroep in de regio Drenthe. Een belangrijke ontwikkeling die eraan bijdraagt dat waarnemers en hidha’s op lokaal en regionaal niveau een gezicht hebben en aanspreekbaar zijn. Bovendien vindt de wagro Drenthe het belangrijk dat deze groep zich thuis voelt binnen de LHV en binnen de Drentse Huisartsen én dat zij zich gehoord voelen.

Wagro Drenthe
Is hét aanspreekpunt en behartigt de belangen van de niet-gevestigde huisartsen in Drenthe; de wagro is een actieve gesprekspartner voor huisartsen, huisartsenposten, Drentse Huisartsen (en LHV-kring Drenthe), LHV-bureau Noord-Nederland, LHV en LHV-Wadi (de landelijke wagro).

Is dienstverlenend; de wagro verzorgt geaccrediteerde nascholingen en netwerkborrels (in samenwerking met de LHV academie) en heeft een vraagbaakfunctie;

Verbindt; de wagro organiseert bijeenkomsten, al dan niet in het kader van nascholing, verbindt via HAweb, en tussen gevestigde en niet-gevestigde huisartsen.

Commissieleden
De huidige wagro commissie leden zijn: Anika Marinus, Marleen Aussems en Sjoerd Steendijk.

Wagro-café – nascholing
In 2019 heeft de aftrap plaatsgevonden van nascholingsactiviteiten specifiek voor waarnemers, hidha’s en aios. De wagro werkt hierin nauw samen met de LHV academie. We organiseren interessante, geaccrediteerde nascholingen en creëren daarnaast ruimte voor het sociale aspect: het ontmoeten van elkaar onder het genot van een hapje en drankje. Jaarlijks proberen we een aantal nascholingen te organiseren.  

Drentse Huisartsen – LHV-Huisartsenkring Drenthe
Samen met het bestuur van de Drentse Huisartsen wil de wagro activiteiten organiseren waarbij de gevestigde huisartsen en niet-gevestigde huisartsen de kans krijgen met elkaar van gedachten te wisselen over uiteenlopende onderwerpen. Tevens zal de wagro de ledenvergaderingen en huisartsenadviesraden van de Drentse Huisartsen bijwonen en daarbij de stem van de waarnemers en hidha’s vertegenwoordigen.

HAweb
De wagro heeft een HAweb groep ingericht voor de waarnemers en hidha’s in Drenthe. Op deze manier onderhouden we contact met onze achterban. Nieuwsberichten zullen we via deze HAweb groep met u delen. Ook is het de bedoeling dilemma's voor te leggen en discussies te starten. Heeft u nog geen toegang tot de HAweb groep waarnemers Drenthe en heeft u daar als waarnemer/hidha, werkzaam in Drenthe, wel interesse in? Stuur dan een mail naar wagrodrenthe@lhv.nl.  

Niet-gevestigde huisartsen die LHV-/kringlid zijn hebben ook toegang tot de HAweb groep Drentse Huisartsen. Indien dit niet het geval is ontvangen we hierover graag bericht. Ook dit kan via wagrodrenthe@lhv.nl

Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief november 2022 (22 november 2022)
Nieuwsflits 24 november 2022