WAGRO

 
Welkom op de website van Wagro Drenthe.

Wij zijn zeer blij jullie te kunnen melden dat de Wagro Drenthe opnieuw van start gaat. Dit komt voort uit jullie reacties op de enquête over de wensen tot heroprichting van de wagro. Dank voor het invullen van de vragenlijst. 

De wagro (waarneemgroep) brengt waarnemende huisartsen, hidha’s en aios bij elkaar en is de stem van deze doelgroep in de regio Drenthe. Een belangrijke ontwikkeling die eraan bijdraagt dat waarnemers en hidha’s op lokaal en regionaal niveau een gezicht hebben en aanspreekbaar zijn. Bovendien vindt de wagro Drenthe het belangrijk dat deze groep zich thuis voelt binnen de LHV en binnen de Drentse Huisartsen én dat zij zich gehoord voelen.

Wagro Drenthe

  • Is hét aanspreekpunt en behartigt de belangen voor de niet-gevestigde huisartsen in Drenthe; de wagro is een actieve gesprekspartner voor huisartsen, huisartsenposten, Drentse Huisartsen (en LHV-kring Drenthe), LHV-bureau Noord-Nederland en LHV-Wadi (de landelijke Wagro)
  • Is dienstverlenend; de wagro verzorgt geaccrediteerde nascholingen en netwerkborrels (in samenwerking met de LHV academie) en heeft een vraagbaakfunctie;
  • Verbindt; de wagro organiseert bijeenkomsten, al dan niet in het kader van nascholing, verbindt via HAweb, en tussen gevestigde en niet-gevestigde huisartsen.

Commissieleden
De huidige wagro commissie leden zijn: Marlies de Jong, Heleen Mulder, Henrieke Geertsma en Lotte Nijenbanning. 

Wagro-café – nascholing
In 2019 vindt de aftrap plaats van nascholingsactiviteiten specifiek voor waarnemers, hidha’s en aios. De wagro werkt hierin nauw samen met de LHV academie. We organiseren interessante, geaccrediteerde nascholingen en creëren daarnaast ruimte voor het sociale aspect: het ontmoeten van elkaar onder het genot van een hapje en drankje.

Drentse Huisartsen – LHV-Huisartsenkring Drenthe
Samen met het bestuur van de Drentse Huisartsen wil de wagro activiteiten organiseren waarbij de gevestigde huisartsen en niet-gevestigde huisartsen de kans krijgen met elkaar van gedachten te wisselen over uiteenlopende onderwerpen. Tevens zal de wagro de ledenvergaderingen van de Drentse Huisartsen bijwonen en daarbij de stem van de waarnemers en hidha’s vertegenwoordigen.

HAweb
De wagro probeert in de loop van 2019 HAweb in te richten voor de waarnemers en hidha’s in Drenthe en op die manier contact te onderhouden met de achterban. Dit kan door middel van het plaatsen van nieuwsberichten, het uitzetten van discussies en het delen van informatieve stukken. Waarnemers en hidha’s kunnen de wagro bereiken via het mailadres wagrodrenthe@lhv.nl.

Niet-gevestigde huisartsen die LHV-/kringlid zijn hebben al toegang tot de HAweb groep Drentse Huisartsen. Daarnaast worden deze personen op termijn toegevoegd aan de HAweb groep ‘Wagro Drenthe’.

Nieuwe commissieleden
De wagro Drenthe is nog op zoek naar nieuwe commissieleden. Heb je interesse of wil je meer weten? Mail naar wagrodrenthe@lhv.nl