WAGRO

 
 
Welkom op de website van Wagro Drenthe.

Laatste informatie d.d. 21 juni 2017:

Op dit moment is er in Drenthe geen Wagro commissie actief. We zijn op zoek naar waarnemers en hidha's die de taak op zich willen nemen om een nieuwe commissie te vormen. Geïnteresseerden kunnen zich melden via mail

Oprichting Wagro commissie Drenthe

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van LHV-Huisartsenkring Drenthe d.d. 28 november 2012 is ingestemd met de oprichting van de Wagro commissie Drenthe. De Wagro commissie Drenthe houdt zich bezig met het behartigen van de belangen van niet-gevestigde huisartsen. De Wagro commissie wil haar mening laten doorklinken, gerichte nascholing organiseren en het netwerk tussen de waarnemers en Hidha's onderling versterken.

Taakverdeling Wagro commissie Drenthe

Judith Labohm onderhoudt contact met de Wagro's van Groningen en Friesland over regio-overstijgende zaken zoals de LHV-WADI en het pensioenfonds.
Samen organiseren we Starterscafés, faciliteren we intervisie en hopen in de toekomst ook FTO's te regelen.
Wij zoeken actieve waarnemers die de Wagro commissie Drenthe willen versterken. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via mail

Communicatie

Nieuwsbrieven en uitnodigingen voor bijeenkomsten worden naar de waarnemers en Hidha's verzonden.

Bijdrage

Ben je als niet gevestigd huisarts enthousiast, heb je opmerkingen of wil je een inhoudelijke bijdrage leveren, dan horen wij dat graag, we vertegenwoordigen namelijk jullie belangen!
Je kunt ons bereiken via het algemene emailadres WagroDrenthe@lhv.nl.