Lidmaatschap

 
Het lidmaatschap van de LHV bestaat uit een landelijk en een regionaal deel. Wanneer u lid wordt van de LHV en werkzaam bent in de regio Drenthe wordt u automatisch lid van de LHV-Huisartsenkring Drenthe en de Drentse Huisartsen.

Als Huisartsenkring Drenthe hebben we het volgende takenpakket:

 • Beleidsvorming: Visie en strategie
 • Vertegenwoordiging en belangenbehartiging
 • Samenwerking binnen huisartsenzorg en andere regionale stakeholders
 • Kwaliteit en betrokkenheid
 • Initiatief nemen en opdracht geven

Als Huisartsenkring Drenthe voeren wij overleg met lokale en regionale partijen, zoals andere zorgverleners(groepen), gemeenten en verzekeraars. Door onze krachten regionaal te verenigen, zorgen we voor een krachtig geluid vanuit de huisartsen. Uw steun en input zijn daarom van groot belang voor ons.

Dat realiseren we door:

 • uitwisseling van informatie tussen de LHV en huisartsen in Drenthe
 • activiteiten (zoals FTO’s en wagro-cafés) voor waarnemers, hidha’s en aio’s, via wagro Drenthe (tegen een gereduceerd tarief of gratis)
 • toegang tot belangrijke en actuele dossiers via onze kringwebsite
 • informeren over actuele zaken via de kringnieuwsbrief
 • direct toegang tot HAweb
 • de stem en mening van de huisarts uit deze regio over te brengen bij de landelijke LHV-ledenraad

Door lid te zijn van de LHV kunnen wij ook op landelijk niveau het belang van de huisartsen behartigen. Daarnaast kunt u bij het landelijk verenigingsbureau terecht voor allerhande gratis dienstverlening (zoals advies op het terrein van juridische zaken, HRM en praktijkvoering). Tevens krijgt u als lid van de LHV korting op nascholingen, op bouwadvies, op verzekeringen, op praktijkwebsites, enzovoort. Door het lidmaatschap van de LHV bent u automatisch ook aangesloten bij de artsenfederatie KNMG. U kunt daardoor gebruik maken van hun dienstverlening op medisch-ethisch en juridisch vlak (o.a. de Artseninfolijn) en krijgt een abonnement op vakblad Medisch Contact. 

Bekijk alle voordelen van het lidmaatschap van de LHV

Contributie 2022
De hoogte van de contributie voor het lidmaatschap van LHV-Huisartsenkring Drenthe voor 2022 wordt bepaald conform de LHV-systematiek (op basis van winst uit onderneming dan wel bruto jaarsalaris). De contributiebedragen 2022 zijn vastgesteld door de leden tijdens de ALV op 17 november 2021. 

De hoogte van de contributie is:

Inkomensklasse Contributiebedrag
Huisarts 0: € 0 – 50.000 € 242,06
Huisarts 1: € 50.001 – 75.000 € 293,94
Huisarts 2: € 75.001 – 105.000 € 345,81
Huisarts 3: € 105.001 – 135.000 € 371,74
Huisarts 4: € 135.001 + € 397,67


De contributie voor het lidmaatschap van de LHV bestaat uit een landelijk deel en een huisartsenkring-deel. U kunt zelf berekenen wat de totale contributie voor u is.

Meld u aan voor het LHV-lidmaatschap [link naar https://www.lhv.nl/vereniging/lidmaatschap/lid-worden). 

Of wilt u uw lidmaatschap wijzigen of opzeggen?