Lidmaatschap

 

Als Huisartsenkring Drenthe voeren wij overleg met lokale en regionale partijen, zoals andere zorgverleners(groepen), gemeenten en verzekeraars. Door onze krachten regionaal te verenigen, zorgen we voor een krachtig geluid vanuit de huisartsen. Uw steun en input zijn daarom van groot belang voor ons.

Als lid van Huisartsenkring Drenthe profiteert u van de inzet en betrokkenheid van de kring door:

 • regionale belangenbehartiging
 • ondersteuning en advies aan leden, individueel en georganiseerd
 • bewaken en versterken van de centrale rol van de huisarts in de regio
 • verbinden van huisartsen(organisaties) met elkaar en met andere regionale organisaties

dat realiseren we door:

 • uitwisseling van informatie tussen de LHV en huisartsen in Drenthe
 • toegang tot belangrijke en actuele dossiers via onze kringwebsite
 • informeren over actuele zaken via de kringnieuwsbrief
 • direct toegang tot HAweb
 • de stem en mening van de Drentse huisarts over te brengen bij de landelijke LHV-ledenraad
Door lid te zijn van de LHV kunnen wij ook op landelijk niveau het belang van de huisartsen behartigen. Daarnaast kunt u bij het landelijk verenigingsbureau terecht voor aller-hande gratis dienstverlening (zoals advies op het terrein van juridische zaken, HRM en praktijkvoering). Tevens krijgt u als lid van de LHV korting op nascholingen, op bouwadvies, op verzekeringen, op praktijkwebsites, enzovoort. Door het lidmaatschap van de LHV bent u automatisch ook aangesloten bij de artsenfederatie KNMG. U kunt daardoor gebruik maken van hun dienstverlening op medisch-ethisch en juridisch vlak (o.a. de Artseninfolijn) en krijgt een abonnement op vakblad Medisch Contact.

Bekijk alle voordelen van het lidmaatschap van de LHV.
 

Contributie

De hoogte van de contributie voor het lidmaatschap van huisartsenkring Drenthe voor 2019 is tijdens de ALV op 28 november 2018 vastgesteld op :
 • € 500,- per jaar voor praktijkhouders;
 • € 250,- per jaar voor niet praktijkhouders.

De contributie voor het lidmaatschap van de LHV bestaat uit een landelijk deel en een huisartsenkring-deel. U kunt zelf berekenen wat de landelijke contributie voor u is.

AANMELDEN

Of wilt u uw lidmaatschap wijzigen of opzeggen?