LHV-bureau Noord Nederland

 
 
Het bureau heeft als regionale vertegenwoordiger van de LHV de primaire taak om de besturen van Groningen, Friesland, Drenthe en Zwolle/Flevo/Vechtdal bij bestuurlijke activiteiten te ondersteunen. Belangenbehartiging in de meest brede zin van het woord staat daarbij centraal, waaronder overleg voeren met zorgverzekeraars (Zilveren Kruis, Menzis en DFZ).

Naast reguliere secretariële ondersteuning wordt beleidsmatige ondersteuning geboden op diverse dossiers.

Het bureau wordt bemand door:

Erik Dijkstra Regiomanager
Nirky Postema Beleidsmedewerker
Peter Izeboud Beleidsmedewerker
Neneh Blömer Beleidsmedewerker
Heidi van der Ploeg Secretaresse
Heleen Smit Secretaresse

 

 Wilt u contact opnemen met het LHV-bureau Noord Nederland? Dat kan door middel van het contactfomulier, voor bezoek- en/of postadres zie contact.