Organisatie

 
De LHV is een vereniging. Dit betekent dat onze leden centraal staan. Zij bepalen het beleid en onze dienstverlening.

Het gezamenlijke bestuur van LHV-Huisartsenkring Drenthe en de DHC bestaat uit zeven leden met ieder een eigen aandachtsgebied (zie portefeuilleverdeling). Het bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad over het gevoerde beleid.

De kring en haar leden wordt door de commissies ondersteund met regionale en specifieke kennis.

Contactpersoon binnen het bestuur per Hagro.

Het bureau heeft als regionale vertegenwoordiger van de LHV de primaire taak om de besturen van Groningen, Friesland, Drenthe en Zwolle/Flevo/Vechtdal bij bestuurlijke activiteiten te ondersteunen. 

Gemeenten vallend onder Huisartsenkring Drenthe.

Wanneer u lid wordt van de LHV en werkzaam bent in de regio Drenthe wordt u automatisch lid van LHV-Huisartsenkring Drenthe. Er is sprake van een gekoppeld lidmaatschap. Lid worden biedt u veel voordelen. Individueel en collectief.