Ouderenzorg

 
Ouderenzorg
Op deze pagina treft u informatie aan over ouderenzorg.

 

Datum Titel
24-06-2013 Ouderenzorg 2014: een stappenplan
29-09-2010 Nieuwsbrief 5: Commissie Ouderenzorg Huisartsenkring Drenthe
08-07-2010 Nieuwsbrief 4: Commissie Ouderenzorg Huisartsenkring Drenthe
17-05-2010 Nieuwsbrief 3: Commissie Ouderenzorg Huisartsenkring Drenthe
15-04-2010 Nieuwsbrief 2: Commissie Ouderenzorg Huisartsenkring Drenthe
01-02-2010 Commissie Ouderenzorg Hakring Drenthe samengevoegd met Zwolle/Flevoland
07-07-2009 Beleidsnota Commissie Ouderenzorg kring Drenthe gepresenteerd
09-03-2009 Commissie Ouderenzorg Drenthe

Documenten:

Startnotitie ouderenzorg

Overzicht van projecten in het kader van ouderenzorg in de regio Drenthe

Naam Initiator/Inhoud Betrokennen
Onderzoek van de GGD-Drenthe te Assen Initiator: GGD-Drenthe. Inhoud: GGD-Drenthe heeft in 2007 een onderzoek uitgevoerd.  
Geheugenpoli te Meppel Initiator: Noorderboog (zkh/vph). Inhoud: cognitieve stoornis. MW, vpk, psycholoog, SOG, neuroloog
GGZ ouderen te Meppel Initiator: GGZ. Inhoud: Ouderenpsychiatrie, rouw, dementie. psychiater, SPV,psychomotore therapie
Valpoli te Meppel Initiator: Noorderboog (vph). Inhoud: valproblematiek. FT, ergo, SOG
Ouderenzorg WMO te Meppel Initiator: gemeente Meppel. Inhoud: screening sociale problematiek MW, ouderenadviseur
CB voor ouderen te Hoogeveen Initiator: Icare & Vilans. Inhoud: (2 jr project gefinacieerd door Achmea); screening 65+. Wijkverpleegkundige
Zorgloket gemeente Hoogeveen Initiator: gemeente Hoogeveen. Inhoud: (vanuit WMO-gelden); alle zorgvragen van mensen met een handicap. Gedetacheerde medewerker(maatschappelijk werker) vanuit SWW
Prpject gezondheid en welzijn ouderen in een achterstandswijk te Hoogeveen Initiator: gemeente Hoogeveen, Woonconcept & Icare. Inhoud: alle 65+ wonende in de wijk. Opbouwwerker SWW(maatschappelijk
Hendrik Kock te Emmen, Meppel & Rolde Initiator: Interzorg. Inhoud: dagopvang ouderen met een visusbeperking.  
Dagopvang ouderen te Hoogeveen Inhoud: alle 65+ met een iondicatie voor dagopvang. Vrijwilligers gedetacheerd vanuit SWW
Vrijwillige Thuiszorg   Vrijwilligers
Humanitas   Vrijwilligers
Ggeheugenpoli te Hoogeveen Initiator: afdeling neurologie ziekenhuis Bethesda. Inhoud: screening ouderen met vermoeden dementieel beeld. Gespecialiceerde verpleegkundige