Nascholing en kwaliteit

 
Nascholing en kwaliteit
Huisarts-leden uit Drenthe kunnen een bijdrage voor onderwijs of opleiding aanvragen. Bijvoorbeeld voor een opleiding voor kaderhuisarts of bestuurlijke scholing. Hier kunt u meer informatie vinden over het aanvragen van deze vergoeding.

Huisarts-leden uit Drenthe kunnen een bijdrage voor onderwijs of opleiding aanvragen. Bijvoorbeeld voor een opleiding voor kaderhuisarts of bestuurlijke scholing. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van LHV-Huisartsenkring Drenthe van 28 november 2012 is hiervoor een reglement vastgesteld. U kunt uw aanvraag indienen bij huisartsenkringdrenthe@lhv.nl.

Reglement

CHBB register

Het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden is door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) opgericht om registers voor huisartsen met bijzondere bekwaamheden in het leven te roepen.

De beroepsgroep wil met deze registers de kwaliteit van (bijzondere) huisartsenzorg borgen, (regionale) kwaliteitsverbetering op specifieke terreinen ondersteunen en andere partijen duidelijkheid geven over de bijzondere bekwaamheden van de betreffende huisartsen. Versterking van de eerstelijns zorg staat bij dit streven voorop.

Voor een overzicht van kaderhuisartsen in Drenthe verwijzen wij u naar de website van het CHBB