Mentor-Menteeprogramma

 
Mentor-Menteeprogramma
De kring heeft van medio 2019 tot medio 2020 voor het eerst het mentor-menteeprogramma aan haar leden aangeboden. In dit programma loopt een (ervaren) huisarts, de mentor, vrijwillig een tijd op met een (minder ervaren) huisarts, de mentee. Op deze manier kunnen in een laagdrempelige en gemoedelijke sfeer zowel persoonlijke als professionele vaardigheden met elkaar worden gedeeld. Het programma heeft een duidelijk begin en einde, en duurt maximaal 9 maanden. Het doel is om van elkaar te leren.

De deelnemende huisartsen zijn tijdens het programma begeleid door een profesfacilitator (Majorie van der Cingel, psycholoog-docent aan de Huisartsenopleiding UMC Utrecht). De procesfacilitator koppelt voorafgaand aan de start van het programma een mentor aan een mentee op basis van een uitvoerig ingevulde vragenlijst. Daarnaast verzorgt de procesfacilitator ook de korte, met 3 punten geaccrediteerde, training voor mentoren en biedt ze ondersteuning bij de tussen- en eindevaluatie.

Aan het programma hebben afgelopen periode 4 koppels in Drenthe meegedaan. Er is bewust gekozen om het voor de eerste keer klein aan te bieden. We hopen het in een eventuele tweede ronde verder uit te breiden. Naast Drenthe is het programma ook aangeboden in de regio’s Zwolle/Flevo/Vechtdal, De Gelderse Rivieren, Gelre-IJssel en Zuidoost Brabant. In totaal hebben 30 koppels meegedaan.

LHV regio Oost-Nederland biedt het programma aan sinds 2015 en heeft daarop al veel positieve reacties van huisartsen ontvangen. Destijds vertelden een mentor en een mentee in De Dokter (april 2015) over hun ervaringen met het programma. Hierover lees je meer in de bijgevoegde bijlages onderaan de pagina.