Mentor-menteeprogramma

 
Mentor-menteeprogramma
Begin 2021 heeft de kring opnieuw het mentor-menteeprogramma aan haar leden aangeboden. In dit programma loopt een (ervaren) huisarts, de mentor, vrijwillig een tijd op met een jongere huisarts, de mentee. Op deze manier kunnen op een laagdrempelige en in een gemoedelijke sfeer zowel persoonlijke als professionele vaardigheden met elkaar worden gedeeld.

Wat houdt het mentor-menteeprogramma 'voor en door huisartsen' in?
Het mentor-menteeprogramma gaat uit van het principe voor huisartsen en door huisartsen, waarbij een meer ervaren huisarts vrijwillig een tijd (maximaal 9 maanden, frequentie maximaal 1x per zes weken) "oploopt" met een jongere collega.

Tijdens het programma worden de deelnemende huisartsen begeleidt door een externe procesfacilitator (Majorie van der Cingel, psycholoog-docent aan de Huisartsenopleiding UMC Utrecht). De procesfacilitator koppelt voorafgaand aan de start van het programma een mentor aan een mentee op basis van een uitvoerig ingevulde vragenlijst. Daarnaast verzorgt de procesfacilitator ook de korte, met 3 punten geaccrediteerde, training voor mentoren en biedt ze ondersteuning bij de tussen- en eindevaluatie. De procesfacilitator neemt niet deel aan de mentorschapssessies.

Praktische informatie
Van de mentee wordt een bijdrage van €150 gevraagd. De overige kosten komen voor rekening van de kring. De kosten van het mentor-menteeprogramma bestaan uit:
- Mentorschapstraining (inclusief reiskostenvergoeding mentoren)
- Inzet procesfacilitator

Voor een visueel overzicht van de planning van het mentor-menteeprogramma 2021 klikt u hier.

Eerste ronde mentor-menteeprogramma
Vorig jaar heeft de kring het mentor-menteeprogramma voor het eerst aan haar leden aangeboden. Er hebben 4 koppels in Drenthe aan het programma deelgenomen. Er is bewust gekozen om het voor de eerste keer klein aan te bieden. We hopen het in volgende rondes verder uit te breiden. Naast Drenthe is het programma ook aangeboden in de regio’s Zwolle/Flevo/Vechtdal, De Gelderse Rivieren, Gelre-IJssel en Zuidoost Brabant. In totaal hebben 30 koppels meegedaan.

Meer informatie en aanmelden
LHV regio Oost-Nederland biedt het programma aan sinds 2015 en heeft daarop al veel positieve reacties van huisartsen ontvangen. Destijds vertelden een mentor en een mentee in De Dokter (april 2015) over hun ervaringen met het programma. Hierover lees je meer in de bijgevoegde bijlages onderaan de pagina.

Bent u enthousiast over het programma en wilt u graag deelnemen? Dan kunt u uw interesse kenbaar maken via mentorschap@lhv.nl.