Jeugdzorg

 
Jeugdzorg
Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan. Het doel van de overgang is dat er meer samenhang komt in de jeugdhulp. Dat ging gepaard met een verschuiving van taken.

De volgende zorg is bij de gemeenten komen te liggen:

 • de jeugdzorg, die tot en met 2014 verantwoordelijkheid was van de provincie
 • de gesloten jeugdzorg, onder regie van het ministerie van VWS
 • de jeugd-GGZ, die onder de Zorgverzekeringswet valt
 • de zorg voor verstandelijk gehandicapte jongeren op basis van de AWBZ
 • begeleiding en persoonlijke verzorging (en het bijbehorende kortdurende verblijf), onder andere voor dove en blinde kinderen (eerder vanuit de AWBZ)
 • de jeugdbescherming en jeugdreclassering, van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Standpunt LHV

 1. Huisartsen garanderen dat zij kinderen de basis huisartsenzorg blijven bieden. De voornaamste rol van de huisarts is die van poortwachter: hij kent het gezin, de voorgeschiedenis en de context en neemt dat mee bij het verhelderen van de vraag en het vaststellen van een vervolgtraject.
 2. Extra aanbod (bijvoorbeeld met ondersteuning van een POH jeugd-GGZ) is voor veel huisartspraktijken niet haalbaar.
 3. De huisarts kan een goede poortwachter zijn als gemeenten voldoende, kwalitatief hoogstaand en toegankelijk jeugdzorgaanbod in eerste en tweede lijn garanderen
 4. Elke gemeente moet een actuele sociale kaart hebben, om duidelijk te maken voor professionals en cliënten waar zij terecht kunnen.
 5. Medisch noodzakelijke zorg moet voor elk kind altijd toegankelijk zijn, ongeacht de gemeente of regio waarin het woont.
 6. De huisarts behoudt zijn zelfstandig verwijsrecht, en verwijst alleen op basis van medisch-inhoudelijke argumenten. Afspraken tussen huisartsen en gemeenten mogen dit uitgangspunt niet inperken

Na de invoering is gebleken dat door een leemte in de Jeugdwet  zorgverleners  geen persoonsgegevens mogen verstrekken die de gemeenten vragen om de zorgverleners te betalen. Het kabinet stelt nu een tijdelijke regeling in om dit probleem op te lossen. Een meer uitgebreide uitleg over de regeling vindt u in de berichtgeving van de KNMG. Het kabinet heeft aangegeven dat de regeling van kracht is tot er nieuwe wetgeving is met daarbij een definitieve regeling.

Nadere informatie treft u ook aan onder LHV dossiers Jeugdwet en Jeugd.