HaROP (Huisartsen RampenOpvangPlan)

 
HaROP (Huisartsen RampenOpvangPlan)
Eind 2018 is het Huisartsen Rampen Opvang Plan (HaROP) uit 2021 vervangen door het HaROP/Crisisplan 2018-2021. Doel van dit plan is om de huisartsenzorg te borgen als de hagro of huisartsenpost de zorg mogelijk niet kan bieden. Informatie over het HaROP/Crisisplan vindt u in de twee bijgevoegde documenten: het beleids- en werkdocument.

Wanneer gebruikt u het HaROP?

Vanuit de dagpraktijk bent u zelf verantwoordelijk in geval van crisis. Maar als een crisis ontstaat die de dagpraktijk of regio overschrijdt, dan maakt u gebruik van het HaROP/crisisplan. Denk bijvoorbeeld aan een grieppandemie met uitval van veel personeel, waardoor de continuïteit van zorg onder druk komt te staan.

Of u wordt – in je praktijk of op de post - door een incident geconfronteerd met een hoge zorgvraag, of met verstoring van uw eigen bedrijfsvoering dat effect heeft op de continuïteit van zorg. Of u raakt betrokken bij een uitbraak van infectieziekten. In zulke gevallen gebruikt u het HaROP.  

Voor wie?
• Huisartsen 
• Hagro Coördinatoren HaROP (HCH) en hun vaste vervangers
• Leden en ondersteuners van het huisartsen crisisteam in Drenthe

Dit HaROP/Crisisplan betreft de huisartsenzorg, huisartsenpraktijken en huisartsenposten in Drenthe, Appelscha e.o., Steenwijk e.o. en de leden van de Huisartsendienstenstructuur Zuidwest Drenthe en Noordwest Overijssel (DZDNO).

Downloads
In het beleidsdocument vindt u een beschrijving van de afspraken op hoofdlijnen.
Het werkdocument biedt juist praktische hulpmiddelen.
Taakkaart crisisteam
Taakkaart Hagro coordinator HaROP

Convenant GGD/GHOR en huisartsenzorg
Convenant GGD/Ghor 

Overzicht HCH coördinatoren
Voor een overzicht van de HCH coördinatoren verwijzen wij graag naar de HAweb groep (alleen toegankelijk voor leden).