ELV

 
ELV
Vanaf januari 2017 valt het Eerstelijnsverblijf (verder ELV) onder de zorgverzekeringswet. Sinds 2017 wordt er gewerkt aan regionale inbelpunten ten behoeven van de huisartsen en transferverpleegkundigen. De rijksoverheid heeft bepaald dat dit per april 2018 ingeregeld moet zijn. Het is de bedoeling dat deze aanmeldpunten 7 *24 bereikbaar zijn. Wat is de stand van zaken in de kring Drenthe?

In de regio Meppel is er sinds 1 november op initiatief van LHV bureau en HZD een aanmeldloket tot stand gekomen. Naar verwachting zal in het eerste kwartaal van 2018 de eerste evaluatie plaatsvinden. Dit aanmeldloket omvat ruwweg de regio Zuidwest Drenthe, of anders gezegd de verzorgingsgebieden van Zorggroep Noorderboog, Zorggroep Oude en Nieuwe land en Zorgcollectief Zuidwest Drenthe.
Voor een ELV-bed in deze  regio  belt u 085 071 0273. Dan maakt u een vervolgkeuze uit het keuze menu. Een uitgebreid nieuwsbericht met de procedure treft u
hier aan. 
 
Rond de regio Hoogeveen en de regio Emmen is op 10 januari 2018 besloten dat in deze regio’s dezelfde procesgang als in Meppel zal worden ingevoerd. Hiermee wordt het mogelijk een naadloze overgang te maken tussen de verschillende gebieden. Deze twee aanmeldloketten zullen nu worden gerealiseerd en de verwachting is dus dat voor de zomer er in deze regio’s het ook mogelijk is via één telefoonnummer een vrij ELV bed te vinden.

In het noorden van Drenthe, rondom Assen, is er ook de wens om snel een centraal loket in te stellen. Daar was overigens al sinds het voorjaar van 2017 wel een aanmeldprocedure actief, maar nog zonder centraal telefoonnummer. Ook hier wordt op dit moment aan gewerkt.

In Drenthe zal, zo is de verwachting, er heel snel een provincie-dekkend netwerk zijn van aanmeldloketten. Als dat er is, dan ligt ook de weg open om koppelingen te maken en de infrastructuur breder te benutten, bijvoorbeeld voor WLZ crisisbedden of thuiszorg. We houden u via nieuwsbrieven op de hoogte. 

De prestaties die huisartsen mogen declareren bij ELV staan beschreven in de tariefbeschikking huisartsenzorg van de NZA. Zilveren Kruis betaalt deze tarieven ook in 2018. U kunt de bepalingen  nalezen op https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_6188_22/1/

Nieuwe ontwikkelingen melden we via de nieuwsbrief. Als u vragen heeft over bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met
huisartsenkringdrenthe@lhv.nl