Acute zorg

 
Acute zorg
Hier vindt u documenten en informatie met betrekking tot acute zorg.

Acute Zorgnetwerk Noord Nederland
Het AZNN organiseert het Regionale Overleg Acute Zorg (ROAZ). Het ROAZ heeft als taak om het acute zorgaanbod in de regio in kaart te brengen en oplossingen te bedenken voor eventuele gaten in de bereikbaarheid en beschikbaarheid. Het doel van dit overleg is ervoor zorgen dat een patiënt zo snel mogelijk op de juiste plaats terechtkomt wanneer hij/zij acute zorg nodig heeft. De WTZi verplicht alle aanbieders van acute zorg om in het (ROAZ) afspraken te maken over een betere samenwerking.

De LHV-huisartsenkring Drenthe is lid van het ROAZ-Groningen/Drenthe en het Bestuurlijk ROAZ Noord Nederland. In dit bestuurlijk overleg maken bestuurders van acute zorgaanbieders in Noord Nederland afspraken op strategisch niveau.

Vertegenwoordiging LHV-huisartsenkring Drenthe:
Ron Wissink (HZD) is vanuit het kringbestuur gemandateerd om de kring te vertegenwoordigen bij het ROAZ-overleg en het bestuurlijk overleg Noord Nederland. De portefeuillehouders binnen het kringbestuur zijn Pieter Boekel en Yoeri Zuidwijk.

Huisartsen RampenOpvangplan (HaROP)
Eind 2018 is het HaROP voor de regio Drenthe (uit 2012) vernieuwd. Dit traject is met OTO-gelden vanuit AZNNN gefinancierd. Een overzicht van de opgestelde HaROP-documenten vindt u onder het dossier HaROP.

Belangrijke documenten
Op de LHV-website vindt u handreikingen en toolkits die u verder kunnen helpen bij het voorbereiden op rampen en crises.