Achterstandsfonds Drenthe: Zelfzorgfolders

 
 
Achterstandsfonds Drenthe: Zelfzorgfolders
Hier kunt u nuttige documenten en informatie vinden met betrekking tot het Achterstandsfonds Drenthe.

Tolkenvergoeding
Ook in 2017 kunt u met gebruik van code ASF Assen kosteloos gebruik maken van de adhoc telefonische tolkenservice van TVcN (Tolk- en Vertaalcentrum Nederland).

In de praktijk betekent dat het volgende

 • U belt met TVcN (088 - 255 52 22); keuze 1, gevolgd door keuze 2, Ad hoc tolkdienst
 • Geef altijd aan dat u via de speciale regeling wilt afnemen onder de code ASF Assen.
 • U geeft op verzoek van de telefoniste de volgende informatie door:
  • Voorletters en achternaam van de huisarts voor wie de tolkdienst wordt gevraagd.
  • Postcode en huisnummer van praktijkadres.

Geef deze informatie ook door aan uw assistentes en andere medewerkers. Het blijkt dat er Drentse huisartsen zijn die een tolk inzetten zonder de ASF-Assen code en daarmee zelf de rekening krijgen voor deze dienst.

De belangrijkste regels zijn

 • Kosten van adhoc telefonische tolkendiensten worden vergoed (dus niet: schriftelijke vertaaldiensten & tolk op locatie).
 • Alleen kosten van professionele tolkendiensten van TVcN worden vergoed.
 • Deze regeling geldt voor huisartsen uit Drenthe.
 • Omdat de ASF-gelden beperkt zijn, is dit voorlopig een tijdelijke regeling.

Geen administratie

Het Achterstandsfonds ontvangt automatisch de facturen van TVcN. U hoeft dus niets in te vullen of op te sturen. Om controle op het budget en de facturering te kunnen houden, wordt bij het regelen van een telefonische tolkdienst om informatie gevraagd. Na het geven van deze informatie helpen de medewerkers van TVcN u verder. U heeft in meer dan 97% van de gevallen binnen 2 minuten een tolk aan de telefoon. Voor een telefonische tolkdienst is alleen een telefoon met speakerfunctie nodig.

2012

Begeleidende brief bij rapport Herijking Stedelijke Achterstandsgebieden 2012
Rapport Herijking Achterstandsgebieden 2012

Website Huisarts en Migrant
CvZ formulier

 

Zelfzorgfolders in verschillende talen:

Hieronder kunt u verschillende zelfzorgfolders in de talen Turks, Somalisch, Engels, Arabisch en Chinees downloaden. De zelfzorgfolders in de talen Dari, Farsi, Frans, Portugees, Russisch, Servisch en Sorani kunt u bij ons opvragen.

Slaapproblemen

Hoesten

Keelpijn

Rugpijn

Maagklachten

Verkoudheid

Hoofdpijn

Hyperventilatie

Verstopping

Koorts