Achterstandsfonds

 
Achterstandsfonds
Huisartsenpraktijken in achterstandswijken hebben te maken met een complexe zorgvraag en een hoge werklast. Om te voorkomen dat de beschikbaarheid van de huisartsenzorg in achterstandswijken in gevaar zou komen, zijn in 1997 de achterstandsfondsen opgericht.

Wat doet het Achterstandsfonds?
Het Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal/Drenthe ondersteunt huisartsenpraktijken in achterstandswijken om de kwaliteit van de huisartsenzorg te bevorderen. Zij financieren projecten en/of scholingen op basis van knelpunten die in de huisartsenpraktijken in achterstandswijken worden ervaren. Daarnaast vergoedt zij ook de tolkentelefoon voor alle huisartsen(praktijken) werkzaam in Drenthe.

Postcodegebieden 
Om de 4 jaar onderzoekt het Nivel welke postcodegebieden in aanmerking komen voor het achterstandsfonds. In Drenthe komen de bepaalde postcodes in de volgende gemeenten in aanmerking hiervoor: Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Staphorst en Steenwijkerland (zie overzicht van alle postcodes). 

Welke huisartsen(praktijken) komen in aanmerking voor een vergoeding? 
Alle huisartsen in Drenthe die patiënten in hun praktijk hebben wonend op een erkende achterstandspostcode (zie alinea hierboven) kunnen een aanspraak maken op een vergoeding uit het achterstandsfonds.

Welke activiteiten komen in aanmerking voor een vergoeding? 
• Gratis deelname aan centraal georganiseerd nascholing en/of contactdag voor huisarts en praktijkpersoneel georganiseerd door de ASF-commissie.
• Naast de voornoemde scholing en/of contactdag vanuit de ASF-commissie kan de praktijk zelf een scholingsaanvraag indienen.
• Een vergoeding voor projecten (zie toelichting projecten in het reglement).
• Alle huisartsen binnen het werkgebied van LHV-huisartsenkring Drenthe komen in aanmerking voor een tolkenvergoeding (zie regeling tolkenvergoeding). 

Reglement en (aanvraag)formulieren
Reglement Achterstandsfonds 2022
Aanvraagformulier Achterstandsfonds 2022
Regeling tolkenvergoeding regio Drenthe 2022

Andere documenten
LHV toolkit laaggeletterdheid
Implementatieplan voor groepsbijeenkomsten
Website Huisarts en Migrant