Dossiers

 
Huisarts & Gemeente

Huisarts & Gemeente

Hier kunt u aandachtspunten in de communicatie en samenwerking tussen huisarts en gemeente vinden.
Achterstandsfonds Drenthe

Achterstandsfonds Drenthe

Hier kunt u nuttige documenten en informatie vinden met betrekking tot het Achterstandsfonds Drenthe.
HaROP (Huisartsen RampenOpvangPlan)

HaROP (Huisartsen RampenOpvangPlan)

Dit jaar wordt het Huisartsen Rampen Opvang Plan (HaROP 2005) vervangen door het HaROP/Crisisplan 2018-2021. Doel is om met elkaar de huisartsenzorg te borgen als de Hagro of huisartsenpost de zorg mogelijk niet kan bieden. Informatie over dit plan vind je in de twee bijgevoegde documenten: het beleids- en werkdocument.
Acute zorg

Acute zorg

Hier vindt u handleidingen, toolkits, gratis e-learning programmas (geacredditeerd), een dvd en een gratis webcast die u verder kunnen helpen bij het voorbereiden op rampen en crises.
Achterstandfonds Drenthe: Wachtkamerfilms

Achterstandfonds Drenthe: Wachtkamerfilms

Het Achterstandsfonds Drenthe beheert gelden bestemd voor huisartsen werkzaam in achterstandswijken. Daarnaast maakt het fonds mogelijk dat alle huisartsen in Drenthe kosteloos gebruik kunnen maken van de Tolkendienst van TVcN. Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd die passend zijn bij het fonds.

Mentor-Menteeprogramma

Dit jaar biedt de kring het mentor-menteeprogramma voor het eerst aan haar leden aan. In dit programma wordt een ervaren huisarts (de mentor) vrijwillig een tijd gekoppeld aan een minder ervaren huisarts (de mentee). Op deze manier kunnen zowel professionele vaardigheden (wel/geen eigen praktijk? hoe ben ik als werkgever en collega?) als persoonlijke vaardigheden (waar wil ik over vijf jaar zijn? wel/geen bestuursfunctie?) met elkaar worden gedeeld. Dit met als doel om van elkaar te leren.
Risicovolle voorbehouden handelingen

Risicovolle voorbehouden handelingen

De kring heeft namens haar leden de raamovereenkomst voorbehouden handelingen ter ondertekening aangeboden aan de VVT-instellingen in Drenthe. In dit dossier kunt u meer informatie over deze raamovereenkomst.
ELV

ELV

Vanaf januari 2017 valt het Eerstelijnsverblijf (verder ELV) onder de zorgverzekeringswet. Sinds 2017 wordt er gewerkt aan regionale inbelpunten ten behoeven van de huisartsen en transferverpleegkundigen. De rijksoverheid heeft bepaald dat dit per april 2018 ingeregeld moet zijn. Het is de bedoeling dat deze aanmeldpunten 7 *24 bereikbaar zijn. Wat is de stand van zaken in de kring Drenthe?
Opvolging huisartsenzorg

Opvolging huisartsenzorg

Hier kunt u informatie over 'opvolging huisartsenzorg' vinden. Informatie voor de huisarts die een opvolger zoekt en informatie voor de startende huisarts met tips en adviezen.
Jeugdzorg

Jeugdzorg

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan. Het doel van de overgang is dat er meer samenhang komt in de jeugdhulp. Dat ging gepaard met een verschuiving van taken.
  • Vorige