Dossiers

 
Achterstandsfonds

Achterstandsfonds

Huisartsenpraktijken in achterstandswijken hebben te maken met een complexe zorgvraag en een hoge werklast. Om te voorkomen dat de beschikbaarheid van de huisartsenzorg in achterstandswijken in gevaar zou komen, zijn in 1997 de achterstandsfondsen opgericht.
Voorbehouden handelingen

Voorbehouden handelingen

Als huisarts bent u wettelijk bevoegd om alle voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren. Onder strikte voorwaarden mag u andere zorgverleners opdracht geven voorbehouden handelingen te verrichten. De kring heeft namens haar leden de raamovereenkomst voorbehouden handelingen ter ondertekening aangeboden aan de VVT-instellingen in Drenthe.
Mentor-menteeprogramma

Mentor-menteeprogramma

Begin 2021 heeft de kring opnieuw het mentor-menteeprogramma aan haar leden aangeboden. In dit programma loopt een (ervaren) huisarts, de mentor, vrijwillig een tijd op met een jongere huisarts, de mentee. Op deze manier kunnen op een laagdrempelige en in een gemoedelijke sfeer zowel persoonlijke als professionele vaardigheden met elkaar worden gedeeld.
Acute zorg

Acute zorg

Hier vindt u documenten en informatie met betrekking tot acute zorg.
HaROP (Huisartsen RampenOpvangPlan)

HaROP (Huisartsen RampenOpvangPlan)

Eind 2018 is het Huisartsen Rampen Opvang Plan (HaROP) uit 2021 vervangen door het HaROP/Crisisplan 2018-2021. Doel van dit plan is om de huisartsenzorg te borgen als de hagro of huisartsenpost de zorg mogelijk niet kan bieden. Informatie over het HaROP/Crisisplan vindt u in de twee bijgevoegde documenten: het beleids- en werkdocument.
OPEN: Online inzage in het patiëntendossier

OPEN: Online inzage in het patiëntendossier

Per juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens.
ELV

ELV

Vanaf januari 2017 valt het Eerstelijnsverblijf (verder ELV) onder de zorgverzekeringswet. Sinds 2017 wordt er gewerkt aan regionale inbelpunten ten behoeven van de huisartsen en transferverpleegkundigen. De rijksoverheid heeft bepaald dat dit per april 2018 ingeregeld moet zijn. Het is de bedoeling dat deze aanmeldpunten 7 *24 bereikbaar zijn. Wat is de stand van zaken in de kring Drenthe?
Opvolging huisartsenzorg

Opvolging huisartsenzorg

Hier kunt u informatie over 'opvolging huisartsenzorg' vinden. Informatie voor de huisarts die een opvolger zoekt en informatie voor de startende huisarts met tips en adviezen.
Jeugdzorg

Jeugdzorg

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan. Het doel van de overgang is dat er meer samenhang komt in de jeugdhulp. Dat ging gepaard met een verschuiving van taken.
Ouderenzorg

Ouderenzorg

Op deze pagina treft u informatie aan over ouderenzorg.