Dossiers

 

Mentor-Menteeprogramma

Dit jaar biedt de kring het mentor-menteeprogramma voor het eerst aan haar leden aan. In dit programma wordt een ervaren huisarts (de mentor) vrijwillig een tijd gekoppeld aan een minder ervaren huisarts (de mentee). Op deze manier kunnen zowel professionele vaardigheden (wel/geen eigen praktijk? hoe ben ik als werkgever en collega?) als persoonlijke vaardigheden (waar wil ik over vijf jaar zijn? wel/geen bestuursfunctie?) met elkaar worden gedeeld. Dit met als doel om van elkaar te leren.
Risicovolle voorbehouden handelingen

Risicovolle voorbehouden handelingen

De kring heeft namens haar leden de raamovereenkomst voorbehouden handelingen ter ondertekening aangeboden aan de VVT-instellingen in Drenthe. In dit dossier kunt u meer informatie over deze raamovereenkomst.
Achterstandfonds Drenthe: Wachtkamerfilms

Achterstandfonds Drenthe: Wachtkamerfilms

Achterstandsfonds Drenthe beheert gelden bestemd voor de achterstandswijken. Huisartsen uit Drenthe kunnen gebruik maken van de Tolkendienst. Daarnaast worden er bijeenkomsten georganiseerd passend bij het fonds.
Achterstandsfonds Drenthe: Zelfzorgfolders

Achterstandsfonds Drenthe: Zelfzorgfolders

Hier kunt u nuttige documenten en informatie vinden met betrekking tot het Achterstandsfonds Drenthe.
ELV

ELV

Vanaf januari 2017 valt het Eerstelijnsverblijf (verder ELV) onder de zorgverzekeringswet. Sinds 2017 wordt er gewerkt aan regionale inbelpunten ten behoeven van de huisartsen en transferverpleegkundigen. De rijksoverheid heeft bepaald dat dit per april 2018 ingeregeld moet zijn. Het is de bedoeling dat deze aanmeldpunten 7 *24 bereikbaar zijn. Wat is de stand van zaken in de kring Drenthe?
HaROP (Huisartsen RampenOpvangPlan)

HaROP (Huisartsen RampenOpvangPlan)

Dit jaar wordt het Huisartsen Rampen Opvang Plan (HaROP 2005) vervangen door het HaROP/Crisisplan 2018-2021. Doel is om met elkaar de huisartsenzorg te borgen als de Hagro of huisartsenpost de zorg mogelijk niet kan bieden. Informatie over dit plan vind je in de twee bijgevoegde documenten: het beleids- en werkdocument.
Opvolging huisartsenzorg

Opvolging huisartsenzorg

Hier kunt u informatie over 'opvolging huisartsenzorg' vinden. Informatie voor de huisarts die een opvolger zoekt en informatie voor de startende huisarts met tips en adviezen.
Huisarts & Gemeente

Huisarts & Gemeente

Hier kunt u aandachtspunten in de communicatie en samenwerking tussen huisarts en gemeente vinden.
Jeugdzorg

Jeugdzorg

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan. Het doel van de overgang is dat er meer samenhang komt in de jeugdhulp. Dat ging gepaard met een verschuiving van taken.
Acute zorg

Acute zorg

Hier vindt u handleidingen, toolkits, gratis e-learning programmas (geacredditeerd), een dvd en een gratis webcast die u verder kunnen helpen bij het voorbereiden op rampen en crises.
  • Vorige