Declaratie uurgesprek Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal/Drenthe

 
Hier kunt u een uurgesprek declareren. Alleen huisartsen, physician assistants en praktijkondersteuners uit kring Drenthe met patiënten in hun praktijk wonend op een erkende achterstandspostcode, mogen een declaratie indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal/Drenthe via huisartsenkringdrenthe@lhv.nl.