Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
07 jul 2009
Achmea: vereiste scores DGV-indicatoren naar beneden bijgesteld
De vaststelling van de vereiste scores voor de prescriptiemodule 2008 werd direct afgeleid van de referentiewaarden voor de indicatoren, opgesteld door DGV. Om haalbaarheid van de indicatoren te... Lees meer
29 feb 2012
ADEPD registreren en variabiliseringsgelden
Volgens afspraken tussen LHV en ZN worden de variabiliseringsgelden 2012 en 2013 besteed aan het verbeteren van de elektronische dossiervorming bij de huisarts volgens de ADEPD richtlijn van het NHG... Lees meer
11 mrt 2010
Advies Kring Drenthe m.b.t. Osteoporose-onderzoek
Het bestuur adviseert huisartsen, die overwegen in te gaan op het aanbod van het ZBC stichting OCN Rotterdam, kennis te nemen van de notitie zoals deze op 27 februari j.l. naar de leden is gezonden... Lees meer
07 jul 2009
Advies t.a.v. samenwerking Laboratorium Bilthoven
Er worden aanbiedingen gedaan door een laboratorium uit Bilthoven om in de huisartsenpraktijk dagelijks bloedmonsters uit de praktijk op te halen. De assistente kan het bloed afnemen en de dokter... Lees meer
22 dec 2008
Adviescontract Achmea 2009-2010
De vier huisartsenkringen Noord Holland Midden, District Rotterdam, Drenthe en Zwolle/Flevoland hebben overeenstemming bereikt over een nieuw adviescontract met Achmea over het jaar 2009 en deels... Lees meer
28 nov 2011
Afspraak medicatieoverdracht met GGZ
Met ingang van 2011 is de richtlijn medicatieoverdracht van kracht.
09 jul 2014
Agenderen: Algemene Ledenvergadering 30 september
Zet u het alvast in uw agenda? De volgende Algemene Ledenvergadering van LHV-huisartsenkring Drenthe is op dinsdagavond 30 september 2014. Een belangrijk gespreksonderwerp is het bestuurlijk... Lees meer
10 sep 2015
Algemene Ledenvergadering verplaatst naar 14 oktober
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering is niet op de eerder aangekondigde datum van 7 oktober maar is verschoven naar woensdag 14 oktober 2015 in Hotel van der Valk in Spier. Die avond is ook de... Lees meer
09 apr 2013
Alternatieve voorbeeldbrief geneesmiddelenvergoeding
In het nieuwsartikel van 27 maart jl. "LHV-standpunt over ‘Rol huisarts bij vergoedingen van voorgeschreven geneesmiddelen" zat een voorbeeldbrief ter informatie aan patiënten. Op dit bericht... Lees meer
13 mrt 2014
ALV 27 maart wordt verplaatst, nieuwe datum volgt
De geplande Algemene Ledenvergadering van LHV-huisartsenkring Drenthe van 27 maart 2014 wordt verplaatst naar een andere datum. U krijgt zo spoedig mogelijk de nieuwe datum door.