Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
11 nov 2010
Samenwerking huisartsen en Centra Jeugd en Gezin
De Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) komen ook in Drenthe van de grond. Uit onderzoek is bekend dat 70 % van de ouders, die vragen hebben over de opvoeding van hun kinderen, naar de huisarts gaan. Bij... Lees meer
11 nov 2010
Verwijskompas van start
Verwijskompas is een zoekmachine/sociale kaart op internet die zorgaanbieders een overzicht geeft van het complete zorgaanbod in de regio om altijd up to date (verwijs)informatie te hebben. Het... Lees meer
25 nov 2010
Contractaanbieding 2011 door Achmea
U bent het vast nog niet vergeten, de NMA-inval bij de LHV in april dit jaar. De onderwerpen van het onderzoek – dat nog steeds loopt – zijn de vrije vestiging van (nieuwe) huisartsen en het... Lees meer
06 dec 2010
Voor niet-spoedeisend vervoer is er een nieuwe vorm van ambulancezorg:
De Zorgambulance wordt ingezet bij zogenaamd planbaar vervoer en is speciaal bedoeld voor patiënten die voor onderzoek of opname naar het ziekenhuis moeten. Het betreft ambulances met minder techniek... Lees meer
26 mei 2011
Voldoet u al aan de richtlijn Medicatieoverdracht?
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) controleert niet alleen op de telefonische bereikbaarheid van huisartsen. Met ingang van 1 januari 2011 controleert de IGZ ook op het naleven van de... Lees meer
26 mei 2011
Huisartsen slecht bereikbaar bij spoed???
Vorige week heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de resultaten van een bereikbaarheidsonderzoek van huisartsenpraktijken gepresenteerd. Dit onderzoek spitste zich toe op de bereikbaarheid... Lees meer
23 jun 2011
Kringbestuur wil het Standpunt “Het (ondersteunend) Team in de Huisartsenvoorziening” uitstellen
Het onderwerp is 12 april in de Ledenraad in Utrecht opiniërend besproken en staat 28 juni besluitvormend op de agenda. Er is veel discussie in den lande, zoals onder ander blijkt uit de vele... Lees meer
23 jun 2011
BEZUINIGINGEN, gaan we buigen of barsten?
Ongetwijfeld bent u op de hoogte van de plannen van minister Schippers om in 2012 flink te bezuinigen op het budget voor de huisartsenzorg: 132 miljoen moet er ingeleverd worden. Hoewel niets nog... Lees meer
06 jul 2011
Doktersassistenten: voldoende personeelsaanbod begint bij voldoende stageplaatsen!
Het tekort aan doktersassistenten enerzijds en het tekort aan stageplaatsen voor doktersassistenten in opleiding anderzijds is in veel delen van het land een onderwerp van zorg.
12 jul 2011
Kringbestuur kiest formelere opstelling als reactie op voorgenomen bezuinigingen
Het is duidelijk dat u, net als wij, ongerust bent over de opgelegde korting van 132 miljoen door de minister van VWS. De LHV beraadt zich hoe hier mee om te gaan. Ook het Kringbestuur wil in de... Lees meer