Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
11 mrt 2010
Advies Kring Drenthe m.b.t. Osteoporose-onderzoek
Het bestuur adviseert huisartsen, die overwegen in te gaan op het aanbod van het ZBC stichting OCN Rotterdam, kennis te nemen van de notitie zoals deze op 27 februari j.l. naar de leden is gezonden... Lees meer
15 apr 2010
Nieuwsbrief 2: Commissie Ouderenzorg Huisartsenkring Drenthe
Nr.2, april 2010. Deze tweede nieuwsbrief behandelt een overzicht van voorzieningen in de ouderenzorg en andere ontwikkelingen.
17 mei 2010
Nieuwsbrief 3: Commissie Ouderenzorg Huisartsenkring Drenthe
Nr. 3, juni 2010 Medische zorg in het verzorgingstehuis De Commissie Ouderenzorg behandelt in deze derde nieuwsbrief de medische zorg in het verzorgingstehuis. Door toenemende zorgzwaarte... Lees meer
26 jun 2010
Streven naar betere werkwijze met CIZ
Om te voorkomen dat huisartsen worden geconfronteerd met het verzoek medische gegevens omtrent patiënten te verstrekken zonder schriftelijke toestemming van de patiënt, vindt overleg met CIZ plaats.
26 jun 2010
Voorbehouden handelingen ICARE
In overleg met ICARE is een lijst (+ werkwijze) samengesteld van voorbehouden handelingen, die door huisartsen en/of specialisten kunnen worden aangevraagd.
26 jun 2010
POH-GGZ
Achmea heeft betaling van SPV- c.q. POH-GGZ-werkzaamheden conform de (oude) overgangsregeling over 2009 en 2010 gegarandeerd.
26 jun 2010
LHV-nota kwaliteitsbeleid in huidige vorm niet acceptabel
De algemene ledenvergadering van de Hakring Drenthe is d.d. 22.06.2010 van mening dat het de voorkeur verdient om fasegewijs het beleid uit te voeren met als einddatum 2025.
08 jul 2010
Nieuwsbrief 4: Commissie Ouderenzorg Huisartsenkring Drenthe
Nieuwsbrief nr. 4, juli 2010 : Farmaceutische zorg voor ouderen in het verzorgingshuis Het geneesmiddelengebruik bij ouderen is hoog. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het voorkomen van... Lees meer
14 sep 2010
Verbeter de bereikbaarheid van uw praktijk!
Door een aantal, soms eenvoudige, maatregelen te treffen, is de bereikbaarheid van de huisartspraktijk te verbeteren. De LHV heeft bereikbaarheid hoog op de prioriteitenlijst staan en heeft daarom... Lees meer
29 sep 2010
Regionale uitwerking verantwoordelijkheidsverdeling in de zorg gereed
Huisartsenkring Drenthe heeft met Icare in een raamovereenkomst werkafspraken gemaakt over de voorbehouden en risicovolle handelingen. De raamovereenkomst is gebaseerd op het KNMG document:... Lees meer