Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
02 dec 2009
Stichting DKB i.o.
Per 1 januari 2010 gaat de stichting Deskundigheidsbevordering Zwolle-Flevoland/Drenthe van start. Om uw geheugen op te frissen nog even in het kort de redenen deze stichting op te richten.
02 dec 2009
POH-GGZ
De onderhandelingen over de POH-GGZ blijven moeizaam verlopen. In principe is er met Achmea en Indigo over de uitvoering overeenstemming.
02 dec 2009
Onderhandelingen VWS
Tijdens de ALV van de Huisartsenkring Drenthe stemde de meerderheid van de aanwezigen in met het zo goed mogelijk op de omstandigheden inspelen. De bezuinigingen van de minister betekenen... Lees meer
01 feb 2010
POH GGZ; nog steeds geen bevredigende oplossing
Dit blijft een uiterst lastig dossier. Met Indigo zijn met instemming van Achmea inmiddels goede werkafspraken gemaakt. Echter, Achmea kan de opslag op het inschrijftarief per verzekerde... Lees meer
01 feb 2010
Stichting Deskundigheidsbevordering Huisartsenzorg Drenthe en Zwolle/Flevoland gestart per 01.01.2010
Per 1 januari 2010 is de stichting Deskundigheidsbevordering Zwolle/Flevoland en Drenthe een feit. Het doel van de stichting is het borgen en bevorderen van de deskundigheid en kwaliteit van... Lees meer
01 feb 2010
Zorgdomein; deelname huisartsen nog niet akkoord met Achmea
Volgens de berichten, die het bestuur van de Huisartsenkring Drenthe hebben bereikt, benadert het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen, de huisartsen voortvarend om Zorgdomein in de huisartspraktijk te... Lees meer
01 feb 2010
Commissie Ouderenzorg Hakring Drenthe samengevoegd met Zwolle/Flevoland
Uit pragmatische overwegingen is overeengekomen om de Ouderenzorgcommissies van de Huisartsenkringen Drenthe en Zwolle/Flevoland samen te voegen. Deze samengevoegde commissie heeft overleg gevoerd... Lees meer
18 feb 2010
Zorgdomein
Inleiding Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) heeft eind vorig jaar een brief naar de huisartsen in zijn adherentiegebied gestuurd met het verzoek om zich aan te sluiten bij ZorgDomein. Op verzoek... Lees meer
24 feb 2010
Raamovereenkomst m.b.t. risicovolle, voorbehouden en overige behandelingen
Huidige Raamovereenkomst huisartsenkring Drenthe/Icare m.b.t. risicovolle, voorbehouden en overige behandelingen blijft tot 1 juli 2010 van kracht
24 feb 2010
CIZ: heldere werkwijze wordt voorbereid
Met het CIZ is gesproken over de trajecten van een indicatiestelling (diagnose wel/niet bekend) en een acute indicatiestelling. Het proces c.q. de werkwijze wordt in kaart gebracht. Na een... Lees meer