Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
09 mrt 2009
Commissie Ouderenzorg Drenthe
Het kringbestuur heeft onlangs besloten een commissie Ouderenzorg op te richten. Dit in verband met de komende vergrijzing en de daarmee gepaard gaande complexe patiëntenzorg, waarmee huisartsen in... Lees meer
16 apr 2009
Declaratieperikelen Achmea
Wij hebben u kort geleden geïnformeerd over de declaratieperikelen die door Achmea zijn veroorzaakt naar aanleiding van hun terugvorderingsbrief over 2006 en 2007. Zowel via de LHV als de kring bent... Lees meer
16 apr 2009
Stageplaatsen Doktersassistentes
Er is momenteel een groot tekort aan stageplaatsen voor doktersassistentes. In deze nieuwsbrief willen wij u allen oproepen om samen met uw doktersassistente te bekijken of u een stagiaire kunt... Lees meer
07 jul 2009
Achmea: vereiste scores DGV-indicatoren naar beneden bijgesteld
De vaststelling van de vereiste scores voor de prescriptiemodule 2008 werd direct afgeleid van de referentiewaarden voor de indicatoren, opgesteld door DGV. Om haalbaarheid van de indicatoren te... Lees meer
07 jul 2009
Advies t.a.v. samenwerking Laboratorium Bilthoven
Er worden aanbiedingen gedaan door een laboratorium uit Bilthoven om in de huisartsenpraktijk dagelijks bloedmonsters uit de praktijk op te halen. De assistente kan het bloed afnemen en de dokter... Lees meer
07 jul 2009
Kring Drenthe gaat bijdragen aan financiering Transmurale Coördinatoren Drenthe
De ALV heeft voor een contributieverhoging gestemd van 100 euro als bijdrage aan de financiering van de transmurale coördinatoren in de vier ziekenhuizen in Drenthe. Reden hiervoor is de positie van... Lees meer
07 jul 2009
Werkgeverschap POH-GGZ: stand van zaken kring Drenthe
Vanuit DHC/kring wordt overleg gevoerd met Indigo t.a.v. het werkgeverschap, er is nog onduidelijkheid t.a.v. de BTW problematiek. Achmea gaat coulant om met de overgangsregeling.
07 jul 2009
Beleidsnota Commissie Ouderenzorg kring Drenthe gepresenteerd
De beleidsnota Commissie Ouderenzorg Drenthe is gepresenteerd tijdens de Ledenvergadering d.d. 11.06.2009. Uitgangspunt in de nota is dat de huisarts aangewezen persoon is om de regie te voeren ten... Lees meer
07 jul 2009
Uitkomst onderzoek telefonische bereikbaarheid huisartspraktijken
Samenvattend is de algemene telefonische bereikbaarheid van de huisartsen in Drenthe goed. Verbeterpunt blijft het “bandje”, wat in veel praktijken in de middaguren is aangesloten. Voorts dient extra... Lees meer
23 sep 2009
Kringledenraadvergadering Drenthe
Gisteren heeft de kring Drenthe haar algemene ledenvergadering gehad. In een buitengewoon goede sfeer en in een open discussie heeft men de volgende conclusies getrokken.