Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
25 apr 2013
Achmea crisisregeling
Het Achmeazorgkantoor heeft u via een brief geïnformeerd over de nieuwe crisisregeling. Met deze regeling is het Achmeabeleid voor crisiszorg in het oude Agis en Achmea gebied geüniformeerd. De brief... Lees meer
13 jun 2013
Presentatie Achmea inzake plannen 2014 en toekomstvisie
Op donderdagavond vond een informatie avond van Achmea plaats. Achmea presenteerde hun plannen voor 2014 maar ook hun visie op de toekomst. Leden van de LHV hadden volop gelegenheid tot het stellen... Lees meer
18 jun 2013
Aangepaste tekst crisisregeling Achmeazorgkantoor
Het Achmeazorgkantoor heeft de tekst van de Crisisregeling aangepast. Dit naar aanleiding van door de Kring ingebrachte onduidelijkheden over de tekst.
10 okt 2013
Achmea huisartsencontract 2014
Eind augustus heeft Achmea u het huisartsencontract 2014 aangeboden. Dit contract is een uitwerking van het Achmea Inkoopbeleid eerstelijnszorg 2014 en de Kadernotitie Dementie 2014.
17 feb 2014
Declaratiecode Achmea verrichting Polyfarmacie (13049)
Ons bereiken vragen over het kunnen declareren van polyfarmacie. Deze M... Lees meer
17 jun 2014
Voor u uitgelicht: Module Kwaliteit en Innovatie optie 2
U heeft een idee om uw praktijkvoering te verbeteren, u wilt aan de slag met uw patiëntvriendelijkheid, u ziet ruimte voor efficiëntie verbetering, u heeft andere mooie plannen ... maar ja, het kost... Lees meer
07 okt 2014
Bericht van de kringvoorzitter inzake Achmea en St. DKB
In de ledenvergadering dinsdagavond 30 september is onder meer uitgebreid informatie verstrekt over de nieuwe financiering in 2015 en de uitwerking daarvan door Achmea. Ook is uitvoerig gesproken... Lees meer
03 nov 2014
Tips bij de beoordeling van het contract
Waarschijnlijk heeft u het contractvoorstel van Achmea ontvangen. Ieder jaar een belangrijk moment en dit jaar in het bijzonder. Nu wordt duidelijk wat de nieuwe bekostiging van de huisartsenzorg... Lees meer
04 dec 2014
Aanspreekpunten voor huisartsen bij zorgverzekeraars
Huisartsen melden bij de LHV dat zij maar moeizaam contact krijgen met hun zorgverzekeraar. Op verzoek van de LHV melden de vier grote zorgverzekeraars bij welk aanspreekpunt huisartsen in hun... Lees meer
16 feb 2015
De eerste declaratieperikelen 2015
Wij ontvingen diverse signalen van leden over het afwijzen van declaraties en over het niet volgen van de kernafspraken door Multizorg (o.a. ONVZ en Zorg en Zekerheid). De opstelling van Multizorg om... Lees meer