Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
04 sep 2008
Digitaal contracteren via VECOZO
Geen papieren overeenkomsten meer, maar digitale contracten met uw zorgverzekeraars via het internet. Op initiatief van VECOZO en in samenwerking met de LHV wordt in navolging van de fysiotherapeuten... Lees meer
04 sep 2008
Preferentiebeleid zorgverzekeraars
Zoals op de LR van 10 juni jl. besproken is per 1 juli het zgn preferentiebeleid van toepassing. Dit betekent dat de apotheekhoudende van een bepaald generiek geneesmiddel het door verzekeraar... Lees meer
04 sep 2008
ICT Commissie Huisartsenkring Drenthe
Het bestuur van huisartsenkring Drenthe is akkoord gegaan met de oprichting van een ICT-commissie in samenwerking met de Drentse Huisartsen Coöperatie (DHC). De kosten van deze commissie zullen... Lees meer
18 nov 2008
Onderzoek NZa
Alle huisartsen zijn door de NZa geïnformeerd in verband met het komend kostenonderzoek huisartsenzorg. Er is gekozen voor een aselecte steekproef onder 400 huisartsenpraktijken in Nederland.
18 nov 2008
POH-GGZ
De stand van zaken rond de POH-GGZ is als volgt:Op 14 oktober jl. is er overleg geweest tussen GGZ Nederland, ZN, LVG, VWS LvE (1ste lijns psychologen), MO (maatschappelijk werk) en de LHV. Globale... Lees meer
01 dec 2008
POH-GGZ
Verwacht wordt dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) binnenkort de aanpassingen op de beleidsregel POH-GGZ zal publiceren. Deze aanpassingen vormen het sluitstuk van een evaluatie van de bestaande... Lees meer
22 dec 2008
Adviescontract Achmea 2009-2010
De vier huisartsenkringen Noord Holland Midden, District Rotterdam, Drenthe en Zwolle/Flevoland hebben overeenstemming bereikt over een nieuw adviescontract met Achmea over het jaar 2009 en deels... Lees meer
22 jan 2009
Verschuiving AWBZ-gelden
Huisartsen worden sinds kort geconfronteerd met de overheveling van diverse verrichtingen vanuit de AWBZ naar Zorgverzekeringswet als gevolg van de aangescherpte indicatiestelling voor verpleging.... Lees meer
09 mrt 2009
Bereikbaarheid huisartspraktijken
In 2007 heeft de IGZ een onderzoek gedaan naar de telefonische bereikbaarheid van huisartsen. Het onderzoek bracht manco’s aan het licht. De LHV heeft vervolgens in september 2008 de... Lees meer
09 mrt 2009
Oprichting Stichting Deskundigheidsbevordering Huisartsen
Medio 2008 hebben de besturen van de huisartsenkringen Drenthe en Zwolle/Flevoland besloten gezamenlijk een stichting voor deskundigheidsbevordering op te richten. Deze rechtspersoon komt als paraplu... Lees meer
  • Vorige