Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
13 okt 2016
Convenant ‘Communicatie in de GGZ-keten Drenthe' van kracht
Het Platform Psychische Zorg Drenthe heeft vorig jaar een enquête gehouden onder huisartsen, praktijkondersteuners en zorgverleners in de GGZ en verslavingszorg. Communicatie tussen verwijzers en... Lees meer
08 sep 2016
Bijeenkomst Ernstige Psychiatrische patiënt 20 september
Wij nodigen u van harte uit om mee te komen praten over Ernstige psychiatrische patiënten (EPA) in Drenthe. Tijdens een interactieve bijeenkomst op 20 september vanaf 17.30 uur in Spier willen we met... Lees meer
10 okt 2013
Uitnodiging themabijeenkomst GGZ 29 oktober
GGZ-klachten maken een belangrijk onderdeel uit van uw werk als huisarts. Om de zorg dichter in de buurt van de patiënten aan te bieden en doelmatiger te maken is een bestuurlijk akkoord met de GGZ-... Lees meer
23 jun 2011
Kringbestuur wil het Standpunt “Het (ondersteunend) Team in de Huisartsenvoorziening” uitstellen
Het onderwerp is 12 april in de Ledenraad in Utrecht opiniërend besproken en staat 28 juni besluitvormend op de agenda. Er is veel discussie in den lande, zoals onder ander blijkt uit de vele... Lees meer
26 jun 2010
POH-GGZ
Achmea heeft betaling van SPV- c.q. POH-GGZ-werkzaamheden conform de (oude) overgangsregeling over 2009 en 2010 gegarandeerd.
01 feb 2010
POH GGZ; nog steeds geen bevredigende oplossing
Dit blijft een uiterst lastig dossier. Met Indigo zijn met instemming van Achmea inmiddels goede werkafspraken gemaakt. Echter, Achmea kan de opslag op het inschrijftarief per verzekerde... Lees meer
02 dec 2009
POH-GGZ
De onderhandelingen over de POH-GGZ blijven moeizaam verlopen. In principe is er met Achmea en Indigo over de uitvoering overeenstemming.
07 jul 2009
Werkgeverschap POH-GGZ: stand van zaken kring Drenthe
Vanuit DHC/kring wordt overleg gevoerd met Indigo t.a.v. het werkgeverschap, er is nog onduidelijkheid t.a.v. de BTW problematiek. Achmea gaat coulant om met de overgangsregeling.
01 dec 2008
POH-GGZ
Verwacht wordt dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) binnenkort de aanpassingen op de beleidsregel POH-GGZ zal publiceren. Deze aanpassingen vormen het sluitstuk van een evaluatie van de bestaande... Lees meer
  • Vorige