Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
02 feb 2012
Kring schort overleg met Achmea op
Het toezicht in het Nederlandse hybride gezondheidssysteem (een publiek-privaat systeem) wordt met de mededingingswet en uitvoering ervan door de NMa bezien vanuit een privaat systeem van... Lees meer
12 jul 2011
Kringbestuur biedt hulp bij terugvorderingsactie Achmea
De komende dagen zullen een aantal huisartsen een brief ontvangen van Achmea over een voorgenomen terugvordering betreffende hun declaratiecontrole 2009-2010. De huisartsen krijgen tot 15 augustus de... Lees meer
09 nov 2015
LHV en Zilveren Kruis leggen samenloop controle voor aan NZa
LHV en Zilveren Kruis zijn nog steeds in gesprek over een oplossing voor de recente samenloopcontrole huisartsenzorg en AWBZ-zorg. Daarom hebben beide partijen besloten de situatie voor te leggen aan... Lees meer
17 dec 2020
LHV meldpunt hulpmiddelenbeleid ZK online! Declareren Toekomstbestendige huisartsenzorg per 2021
Met ingang van 2021 gaat Zilveren Kruis een ander hulpmiddelen inkoopbeleid voeren. De levering van Diabetes-, Incontinentie- (inclusief katheters), Stoma-, Verbandmiddelen en Voedingspreparaten (... Lees meer
17 dec 2015
Meld schokeffecten van de nieuwe bekostiging
Uit onze regio ontvangen wij signalen van financiële schokken op praktijkniveau als gevolg van de nieuwe bekostiging. Om een duidelijk beeld te krijgen van deze schokeffecten hebben wij concrete... Lees meer
31 mei 2021
Nieuw inkoopbeleid van Zilveren Kruis stuit huisartsen tegen de borst
Recent publiceerde Zilveren Kruis het inkoopbeleid Huisartsenzorg voor 2022-2023. Daarmee zorgt Zilveren Kruis voor veel beroering onder huisartsen, want er staan verschillende plannen in die... Lees meer
07 dec 2017
Overgangsregeling voor praktijkmanagement van Zilveren Kruis
Zilveren Kruis zal de voorwaarden voor de vergoeding van de praktijkmanager in 2018 ongewijzigd laten voor praktijken die al een praktijkmanager hadden. Als Kring Drenthe willen wij graag de... Lees meer
02 nov 2020
Overzicht afspraken en acties Zilveren Kruis huisartsencontract 2020-2021!
Via dit nieuwsbericht informeren we jullie over de gemaakte afspraken voor het individuele huisartsencontract 2020-2021 met Zilveren Kruis. Daarbij geven we antwoord op veelgestelde vragen en geven... Lees meer
13 jun 2013
Presentatie Achmea inzake plannen 2014 en toekomstvisie
Op donderdagavond vond een informatie avond van Achmea plaats. Achmea presenteerde hun plannen voor 2014 maar ook hun visie op de toekomst. Leden van de LHV hadden volop gelegenheid tot het stellen... Lees meer
06 apr 2017
Regiotafel: dien je projectvoorstel in!
In 2015 dienden huisartsen zelf projectvoorstellen voor S3-gelden in bij Zilveren Kruis. Een tijdrovende klus, met weinig gehonoreerde voorstellen als resultaat. Daarom is in 2016 een regiotafel... Lees meer