Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
18 jun 2013
Aangepaste tekst crisisregeling Achmeazorgkantoor
Het Achmeazorgkantoor heeft de tekst van de Crisisregeling aangepast. Dit naar aanleiding van door de Kring ingebrachte onduidelijkheden over de tekst.
04 dec 2014
Aanspreekpunten voor huisartsen bij zorgverzekeraars
Huisartsen melden bij de LHV dat zij maar moeizaam contact krijgen met hun zorgverzekeraar. Op verzoek van de LHV melden de vier grote zorgverzekeraars bij welk aanspreekpunt huisartsen in hun... Lees meer
25 apr 2013
Achmea crisisregeling
Het Achmeazorgkantoor heeft u via een brief geïnformeerd over de nieuwe crisisregeling. Met deze regeling is het Achmeabeleid voor crisiszorg in het oude Agis en Achmea gebied geüniformeerd. De brief... Lees meer
10 okt 2013
Achmea huisartsencontract 2014
Eind augustus heeft Achmea u het huisartsencontract 2014 aangeboden. Dit contract is een uitwerking van het Achmea Inkoopbeleid eerstelijnszorg 2014 en de Kadernotitie Dementie 2014.
29 feb 2012
Achmea verlengt inschrijving voor pilot-module ADEPD-registreren
Achmea heeft besloten de inschrijvingstermijn voor de pilot-module ADEPD-registreren te verlengen tot 1 april 2012.
29 feb 2012
Achmea volgt de seniorenmodule van Menzis niet
Van verschillende leden hebben wij vernomen dat Achmea (als zorgverzekeraar) de seniorenmodule van Menzis niet toekent en daarmee de preferente zorgverzekeraar Menzis niet volgt. Dit willen wij graag... Lees meer
26 mei 2015
Achmea: inventarisatie beperking administratieve lasten
In samenwerking met de andere kringen in het Achmea werkgebied is na inventarisatie onder huisartsen een overzicht samengesteld van de meest voorkomende administratieve lasten. Dit overzicht is op... Lees meer
07 jul 2009
Achmea: vereiste scores DGV-indicatoren naar beneden bijgesteld
De vaststelling van de vereiste scores voor de prescriptiemodule 2008 werd direct afgeleid van de referentiewaarden voor de indicatoren, opgesteld door DGV. Om haalbaarheid van de indicatoren te... Lees meer
22 dec 2008
Adviescontract Achmea 2009-2010
De vier huisartsenkringen Noord Holland Midden, District Rotterdam, Drenthe en Zwolle/Flevoland hebben overeenstemming bereikt over een nieuw adviescontract met Achmea over het jaar 2009 en deels... Lees meer
07 okt 2014
Bericht van de kringvoorzitter inzake Achmea en St. DKB
In de ledenvergadering dinsdagavond 30 september is onder meer uitgebreid informatie verstrekt over de nieuwe financiering in 2015 en de uitwerking daarvan door Achmea. Ook is uitvoerig gesproken... Lees meer
  • Vorige