Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
08 sep 2016
Bijeenkomst Ernstige Psychiatrische patiënt 20 september
Wij nodigen u van harte uit om mee te komen praten over Ernstige psychiatrische patiënten (EPA) in Drenthe. Tijdens een interactieve bijeenkomst op 20 september vanaf 17.30 uur in Spier willen we met... Lees meer
24 mrt 2022
Handreiking voor huisvestingsproblematiek
Onlangs publiceerde de LHV de landelijke resultaten van het onderzoek naar Toekomstbestendige huisvesting.
08 mrt 2012
Kring geeft visitekaartje af bij Drentse gemeenten
Gemeenten krijgen steeds meer taken op het gebied van de gezondheids(zorg). Denk aan jeugdzorg, mantelzorg, WMO, preventie, ouderenzorg.
09 jan 2017
Netwerkgroep huisartscoördinatoren stuurt brief aan gemeenten over inkoop jeugdzorg
Afgelopen jaar is een netwerkgroep opgericht voor huisartscoördinatoren die contact onderhouden met hun gemeente namens de achterban. Het doel van deze groep is het delen van kennis en ervaringen om... Lees meer
01 jun 2015
Resultaten vragenlijst organisatiegraad huisartsen in Drenthe
In maart stuurden wij u een vragenlijst over de regionale organisatie van huisartsen in Drenthe. Wij ontvingen veel reacties en wij danken u hartelijk voor uw tijd en moeite.
02 apr 2015
Taco Eisenga huisartscoördinator gemeente Emmen
Steeds meer zorg wordt in de buurt van patiënten georganiseerd, met de huisarts als spil van de eerstelijnszorg. Het regelen van de hulp en ondersteuning binnen het sociale domein, jeugdzorg,... Lees meer
08 mrt 2016
Ter inspiratie: mantelzorgproject Emmen
Mantelzorgers hebben aandacht en ondersteuning nodig om de vaak intensieve zorg voor hun naasten vol te houden. Hoe kunt u die ondersteuning als zorg- of welzijnsprofessional samen vormgeven? In... Lees meer
12 dec 2013
Themabijeenkomst 27 november over huisarts&gemeente goed bezocht
Wat kunnen huisartsen verwachten van gemeenten en andersom? Wat betekenen de veranderingen voor de huisarts? Dit was onderwerp van de goed bezochte themabijeenkomst op 27 november 2013.
20 okt 2014
Transitie jeugdzorg krijgt vorm in Drenthe; waar moet ik als huisarts op letten?
Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. In een aantal gemeenten is men al goed op weg en zijn er ook al afspraken met huisartsen. In andere gemeenten moet... Lees meer
22 jan 2009
Verschuiving AWBZ-gelden
Huisartsen worden sinds kort geconfronteerd met de overheveling van diverse verrichtingen vanuit de AWBZ naar Zorgverzekeringswet als gevolg van de aangescherpte indicatiestelling voor verpleging.... Lees meer
  • Vorige