Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
08 sep 2016
Bijeenkomst Ernstige Psychiatrische patiënt 20 september
Wij nodigen u van harte uit om mee te komen praten over Ernstige psychiatrische patiënten (EPA) in Drenthe. Tijdens een interactieve bijeenkomst op 20 september vanaf 17.30 uur in Spier willen we met... Lees meer
17 dec 2013
Terugblik Informatiebijeenkomst GGZ 29 oktober 2013
Dinsdag 29 oktober 2013 was er een informatiebijeenkomst over de veranderingen in de GGZ. De aanwezige huisartsen hadden verschillende ervaringen met POH-GGZ: praktijkomvang, aard van de... Lees meer
10 okt 2013
Uitnodiging themabijeenkomst GGZ 29 oktober
GGZ-klachten maken een belangrijk onderdeel uit van uw werk als huisarts. Om de zorg dichter in de buurt van de patiënten aan te bieden en doelmatiger te maken is een bestuurlijk akkoord met de GGZ-... Lees meer
26 jun 2010
POH-GGZ
Achmea heeft betaling van SPV- c.q. POH-GGZ-werkzaamheden conform de (oude) overgangsregeling over 2009 en 2010 gegarandeerd.
01 feb 2010
POH GGZ; nog steeds geen bevredigende oplossing
Dit blijft een uiterst lastig dossier. Met Indigo zijn met instemming van Achmea inmiddels goede werkafspraken gemaakt. Echter, Achmea kan de opslag op het inschrijftarief per verzekerde... Lees meer
02 dec 2009
POH-GGZ
De onderhandelingen over de POH-GGZ blijven moeizaam verlopen. In principe is er met Achmea en Indigo over de uitvoering overeenstemming.
07 jul 2009
Werkgeverschap POH-GGZ: stand van zaken kring Drenthe
Vanuit DHC/kring wordt overleg gevoerd met Indigo t.a.v. het werkgeverschap, er is nog onduidelijkheid t.a.v. de BTW problematiek. Achmea gaat coulant om met de overgangsregeling.
01 dec 2008
POH-GGZ
Verwacht wordt dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) binnenkort de aanpassingen op de beleidsregel POH-GGZ zal publiceren. Deze aanpassingen vormen het sluitstuk van een evaluatie van de bestaande... Lees meer
18 nov 2008
POH-GGZ
De stand van zaken rond de POH-GGZ is als volgt:Op 14 oktober jl. is er overleg geweest tussen GGZ Nederland, ZN, LVG, VWS LvE (1ste lijns psychologen), MO (maatschappelijk werk) en de LHV. Globale... Lees meer