Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
09 mrt 2009
Commissie Ouderenzorg Drenthe
Het kringbestuur heeft onlangs besloten een commissie Ouderenzorg op te richten. Dit in verband met de komende vergrijzing en de daarmee gepaard gaande complexe patiëntenzorg, waarmee huisartsen in... Lees meer
07 jul 2009
Beleidsnota Commissie Ouderenzorg kring Drenthe gepresenteerd
De beleidsnota Commissie Ouderenzorg Drenthe is gepresenteerd tijdens de Ledenvergadering d.d. 11.06.2009. Uitgangspunt in de nota is dat de huisarts aangewezen persoon is om de regie te voeren ten... Lees meer
01 feb 2010
Commissie Ouderenzorg Hakring Drenthe samengevoegd met Zwolle/Flevoland
Uit pragmatische overwegingen is overeengekomen om de Ouderenzorgcommissies van de Huisartsenkringen Drenthe en Zwolle/Flevoland samen te voegen. Deze samengevoegde commissie heeft overleg gevoerd... Lees meer
17 mei 2010
Nieuwsbrief 3: Commissie Ouderenzorg Huisartsenkring Drenthe
Nr. 3, juni 2010 Medische zorg in het verzorgingstehuis De Commissie Ouderenzorg behandelt in deze derde nieuwsbrief de medische zorg in het verzorgingstehuis. Door toenemende zorgzwaarte... Lees meer
08 jul 2010
Nieuwsbrief 4: Commissie Ouderenzorg Huisartsenkring Drenthe
Nieuwsbrief nr. 4, juli 2010 : Farmaceutische zorg voor ouderen in het verzorgingshuis Het geneesmiddelengebruik bij ouderen is hoog. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het voorkomen van... Lees meer
24 jun 2013
Ouderenzorg 2014: een stappenplan
Zou u ook graag de ouderenzorg in uw praktijk meer structureren? Overweegt u de module “kwetsbare ouderen” af te sluiten? Vraagt u zich af of dit voor u wel haalbaar is? Merkt u bij uzelf enig “... Lees meer
17 sep 2015
Jan Sorgdrager over ouderenzorg: “vangnet is noodzakelijk”
Velen van u hebben de vragenlijst over de Langdurige zorg ingevuld. Naar aanleiding van de resultaten is kringbestuurslid met portefeuille ouderenzorg Jan Sorgdrager geïnterviewd voor het ledenblad... Lees meer