Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
04 sep 2008
Digitaal contracteren via VECOZO
Geen papieren overeenkomsten meer, maar digitale contracten met uw zorgverzekeraars via het internet. Op initiatief van VECOZO en in samenwerking met de LHV wordt in navolging van de fysiotherapeuten... Lees meer
04 sep 2008
Preferentiebeleid zorgverzekeraars
Zoals op de LR van 10 juni jl. besproken is per 1 juli het zgn preferentiebeleid van toepassing. Dit betekent dat de apotheekhoudende van een bepaald generiek geneesmiddel het door verzekeraar... Lees meer
22 dec 2008
Adviescontract Achmea 2009-2010
De vier huisartsenkringen Noord Holland Midden, District Rotterdam, Drenthe en Zwolle/Flevoland hebben overeenstemming bereikt over een nieuw adviescontract met Achmea over het jaar 2009 en deels... Lees meer
16 apr 2009
Declaratieperikelen Achmea
Wij hebben u kort geleden geïnformeerd over de declaratieperikelen die door Achmea zijn veroorzaakt naar aanleiding van hun terugvorderingsbrief over 2006 en 2007. Zowel via de LHV als de kring bent... Lees meer
07 jul 2009
Achmea: vereiste scores DGV-indicatoren naar beneden bijgesteld
De vaststelling van de vereiste scores voor de prescriptiemodule 2008 werd direct afgeleid van de referentiewaarden voor de indicatoren, opgesteld door DGV. Om haalbaarheid van de indicatoren te... Lees meer
01 feb 2010
Zorgdomein; deelname huisartsen nog niet akkoord met Achmea
Volgens de berichten, die het bestuur van de Huisartsenkring Drenthe hebben bereikt, benadert het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen, de huisartsen voortvarend om Zorgdomein in de huisartspraktijk te... Lees meer
24 feb 2010
Raamovereenkomst m.b.t. risicovolle, voorbehouden en overige behandelingen
Huidige Raamovereenkomst huisartsenkring Drenthe/Icare m.b.t. risicovolle, voorbehouden en overige behandelingen blijft tot 1 juli 2010 van kracht
29 feb 2012
Achmea volgt de seniorenmodule van Menzis niet
Van verschillende leden hebben wij vernomen dat Achmea (als zorgverzekeraar) de seniorenmodule van Menzis niet toekent en daarmee de preferente zorgverzekeraar Menzis niet volgt. Dit willen wij graag... Lees meer
28 mrt 2013
LHV-standpunt over ‘Rol huisarts bij vergoedingen van voorgeschreven geneesmiddelen’
Huisartsen worden in toenemende mate ingeschakeld als intermediair in het vergoedingenbeleid van zorgverzekeraars. Het gaat dan bijvoorbeeld om het informeren van patiënten over polisvoorwaarden van... Lees meer
09 apr 2013
Alternatieve voorbeeldbrief geneesmiddelenvergoeding
In het nieuwsartikel van 27 maart jl. "LHV-standpunt over ‘Rol huisarts bij vergoedingen van voorgeschreven geneesmiddelen" zat een voorbeeldbrief ter informatie aan patiënten. Op dit bericht... Lees meer
  • Vorige