Zomergroet van de voorzitter

 
 
Met de zomervakantie voor de meesten van ons voor de boeg, blik ik graag even met jullie terug op het afgelopen half jaar van de Drentse Huisartsen.

Wij als bestuur zijn tevreden met wat we bereikt hebben. Met onze leden hebben we een duidelijke naam vastgesteld en spraken we tijdens inspirerende themabijeenkomsten over Spoedzorg en over de Toekomst van de huisartsenzorg in Drenthe.
Spontaan hebben nieuwe kandidaat-bestuurders zich aangemeld om het bestuur te komen versterken.
Op bestuurlijk vlak hebben we de samenwerking en afstemming met de HZD verstevigd, vertegenwoordigen we Drenthe op de landelijke ledenraad van de LHV, zijn we bezig met een communicatieplan en een passende contributiesystematiek.
Op zorginhoudelijk vlak werken we samen met de HZD en anderen aan onder andere het GGZ-project en horizontaal verwijzen.
Richting extern hebben we positieve contacten gelegd met onder andere de Raad van Toezicht van de CHD over samenwerking en zeggenschap, met de Raad van Bestuur van Treant en met Zilveren Kruis rondom de contractering voor volgend jaar.
Kortom: op alle vlakken zit de voortgang er in.

Dit is zeker geen reden om nu voldaan onderuit te gaan hangen. Na een welverdiende zomerstop gaan we enthousiast verder waar we gebleven zijn. Zo wil ik vast de volgende ALV noemen, die is op woensdag 27 september. Tijdens de themabijeenkomst die hieraan is gekoppeld wisselen we graag met jullie van gedachten over Praktijkorganisatie en professionalisering van de huisartsenzorg en welke ondersteuning jullie daar nog bij zouden kunnen gebruiken. Zelf blijven we nadenken over andere thema’s die we kunnen oppakken om de huisartsenzorg in Drenthe nog leuker, beter of inspirerender te maken. Als jullie nog tips hebben: laat het ons weten!

Rest mij nog jullie allen een mooie zomer toe te wensen.

Hartelijke groet,

Marinka van Dijk
Voorzitter Drentse Huisartsen