Yoeri Zuidwijk: Graag stel ik u me aan u voor

 
Yoeri Zuidwijk: Graag stel ik u me aan u voor
Vanaf september 2011 ben ik werkzaam als huisarts in Marsdijk, een wijk in Assen. In eerste instantie als HIDHA, vanaf januari 2013 als mede-praktijkeigenaar. Ik ben opgegroeid in het Westland en heb gestudeerd in Leiden alwaar ik mijn Groningse vrouw heb leren kennen. Met haar ben ik naar Drenthe verhuisd; wij hebben 2 zoontjes.

Als aios was ik voorzitter van de regionale afdeling van de LOVAH, de vereniging voor aiossen. Ook was ik lid van de ledenraad van de LOVAH. In Assen ben ik lid van de RAC van de CHD.

Om grip te houden op de inhoudelijke taken, bedrijfsvoering en toekomst van het werk, ben ik graag bestuurlijk actief. Als jonge huisarts wil ik betrokken zijn in de beslissingen over het vak en de mogelijkheid hebben, hieraan richting te geven.

Na het vertrek van Ingrid Hummelen als secretaris, zal ik deze functie vervullen binnen het kringbestuur.

Het is voor de LHV-Kring Drenthe een interessante tijd: meer samenwerken met de tweede lijn omwille van de gevraagde substitutie, meer samenwerken met eerstelijnspartners  in het kader van langer thuiswonende ouderen en meer samenwerken met elkaar om de positie van de huisarts te verstevigen. Het laatste krijgt steeds meer gezicht in de samenwerking die gezocht wordt tussen de verschillende huisartsenorganisaties binnen Drenthe.

Ik hoop dat ik met het bestuur, maar zeker ook met alle leden, aan al deze zaken een bijdrage kan leveren.