Wijzigingen contract Zilveren Kruis 2016-2017 t.o.v. 2015

 
Zilveren Kruis heeft haar beleid ten aanzien van de huisartsenzorg en de overeenkomst inkoop huisartsenzorg 2016-2017 bekend gemaakt en op haar website geplaatst. Daarnaast heeft ZK haar beleid en de inkoop gepresenteerd in een aantal bijeenkomsten voor huisartsen. Wilt u weten welke wijzigingen er zijn?

U wilt natuurlijk graag weten wat het contract 2016-2017 voor u als huisarts en uw praktijk betekent. Om u hierbij behulpzaam te zijn hebben wij onderstaand overzicht gemaakt van de wijzigingen in het contract 2016-2017 t.o.v. het contract 2015. Ondanks dat wij veel tijd en aandacht aan het overzicht hebben besteed kunnen er afwijkingen zijn.

Meer informatie
U kunt meer informatie vinden bij het dossier bekostiging  op de website van de LHV en op de website van ZK. Veel antwoorden op vragen die u ongetwijfeld heeft kunt u daar terugvinden.