Wijziging kringcontributie en landelijke contributie per 1 januari 2020

 
Wijziging kringcontributie en landelijke contributie per 1 januari 2020
Vanaf komend jaar voert de gehele LHV een wijziging door in de contributiesystematiek. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de contributie die u betaalt, zowel voor het landelijke als voor het kringlidmaatschap. In dit bericht leest u welke wijzigingen we gaan doorvoeren en waarom.

Nieuwe systematiek
Alle huisartsenkringen binnen de LHV hebben afgesproken dezelfde contributiesystematiek te gaan hanteren. Deze systematiek wordt ook hetzelfde als die van de landelijke contributie. De nieuwe systematiek gaat er van uit dat alle praktiserende huisartsen dezelfde contributie betalen, ongeacht hoe zij hun werk als huisarts uitoefenen. Alleen het onderscheid naar inkomen blijft bestaan.

Deze verandering komt voort uit het principe van 1 LHV: we willen een vereniging zijn waar alle leden, ongeacht in welke regio en in welke vorm ze werkzaam zijn als huisarts, zich thuis voelen bij en vertegenwoordigd voelen door de LHV. Daarom is gekozen voor een basistakenpakket voor iedere kring en een gelijkwaardig lidmaatschap. 

Basistakenpakket
Iedere kring kan zijn eigen kleuring geven aan het basistakenpakket. Het basistakenpakket beschrijft wat de kring doet op het gebied van:

  • beleidsvorming: visie en strategie
  • vertegenwoordiging en belangenbehartiging
  • samenwerking binnen huisartsenzorg en andere regionale stakeholders
  • kwaliteit en betrokkenheid
  • initiatief nemen en opdracht geven

Contributie
Voor het lidmaatschap van kring Drenthe gelden per 1 januari 2020 de volgende contributiebedragen:

Inkomensklasse Bedrag
Huisarts 0: €0 – 50.000 €234,50
Huisarts 1: €50.001 – 75.000 €284,75
Huisarts 2: €75.001 – 105.00 €335,00
Huisarts 3: €105.001 – 135.000 €360,13
Huisarts 4: €135.00 + €385,25

 * Deze bedragen zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de ALV die plaatsvindt op woensdag 13 november 2019. U bent allen welkom om deze ALV bij te wonen. 

Portefeuillehouder: Olaf Kuipers