We want you! Kringbestuurders gevraagd.

 
Om het kringbestuur te versterken zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden. Vooral uit de regio Zuidwest Drenthe en Zuidoost Drenthe. De regio Zuidwest is al bijna een jaar niet in het bestuur vertegenwoordigd. Uit de regio Zuidoost is 1 afgevaardigde huisarts actief in het bestuur. Het streven is dat uit elke regio 2 afgevaardigden in het bestuur van de Kring zitten. Een voltallig bestuur is noodzakelijk om alle taken volledig te kunnen uitvoeren.

Belangstelling?

Hebt u belangstelling of wilt u meer weten over het kringbestuur, de taken en werkwijze neem dan contact op met de voorzitter Ben Luten of een van de bestuursleden van LHV-Huisartsenkring Drenthe.