Waar wilt u aandacht voor in het jaarplan 2015?

 
Alles en iedereen is in transitie: De overheid heeft op alle onderdelen van zorg de transitie ingezet, veelal in combinatie met bezuinigingen. Er komt veel af op de huisartsenzorg. Bovendien zien we dat vanuit verschillende kanten makkelijk werk op het bordje van de huisarts wordt geschoven. Het is daarom belangrijker dan ooit dat wij als huisartsenkring Drenthe goed nadenken waar wij ons in 2015 hard voor willen maken.

Als bestuur hebben wij hier ideeën over, maar de belangrijkste afweging is uiteraard wat u als lid vindt.

Heeft u suggesties of ideeën, laat u ons dit dan weten per mail? Wij ontvangen uw input graag voor 17 september.

We kunnen ons voorstellen dat het lastig is om ‘blanco’ een aantal onderwerpen te noemen waar u de nadruk op wilt zien. Daarom hebben we voor u op een rijtje gezet waar kring Drenthe zich dit jaar voor heeft ingezet én wat u sowieso doorlopend aan dienstverlening van de LHV kunt verwachten.


De kring in actie
Met een aantal andere partijen zet Kring Drenthe zich in voor huisartsopvolging. De komende jaren gaan een groot aantal collega’s stoppen en opvolgers zijn soms moeilijk te vinden. Er is een plan van aanpak gemaakt, een “krimpmodule” geregeld en een campagne georganiseerd.

Kwaliteit staat hoog in het vaandel. Er zijn verschillende initiatieven zoals het stimuleren en vergoeden van kaderopleidingen, deelname Academische Huisartsen Netwerk, organiseren van één scholingskalender voor Drenthe, vergoeding van de PAM.

De Kring organiseert Informatiebijeenkomsten en Ledenvergaderingen onder andere over veranderingen in de GGZ, huisarts en gemeente en over de samenwerking van Drentse huisartsorganisaties. Bovendien komen kringbestuurders graag op bezoek bij uw hagrobijeenkomst. Zo krijgt u informatie uit eerste hand en horen wij nog beter wat er leeft.

Kring Drenthe heeft overleg met diverse partijen om het huisartsenbelang te behartigen zoals met ziekenhuizen, Provincie en Inspectie maar ook over de Regionale Acute Zorg en over een regionaal rampenplan. Bovendien maken wij afspraken/raamcontracten met regionale organisaties. Dit scheelt u als individuele huisarts veel tijd.

Voordeel van uw LHV lidmaatschap
Natuurlijk behartigt de LHV uw belangen in Den Haag, net zoals de kring uw belangen in Drenthe behartigt. Maar de LHV doet veel meer. Er zijn met een aantal verzekeraars mantelcontracten afgesloten. Dat levert LHV-leden voordeel op. Leden kunnen gebruik maken van de LHV-Bouwadviesgroep,  Juridisch advies, en bijvoorbeeld het personeelshandboek van LHV.

Meer producten en diensten

Informatie over lidmaatschap