Voor u uitgelicht: Module Kwaliteit en Innovatie optie 2

 
Voor u uitgelicht: Module Kwaliteit en Innovatie optie 2
U heeft een idee om uw praktijkvoering te verbeteren, u wilt aan de slag met uw patiëntvriendelijkheid, u ziet ruimte voor efficiëntie verbetering, u heeft andere mooie plannen ... maar ja, het kost tijd en geld om dit netjes uit te werken en op poten te zetten... Zie daar: de module kwaliteit en innovatie optie 2 van Achmea biedt u de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor de financiering van het opzetten en uitvoeren een innovatief project in de huisartsenpraktijk.

Het doel van deze module is de kwaliteit, doelmatigheid en service in de huisartsenpraktijk en/of in de eerste lijn te vergroten. Met behulp van de module kan men (een deel van de) extra tijdsinvestering financieren. De tijdsinzet voor de zorg wordt vergoed uit de reguliere financiering (inschrijftarieven, consulten/visites, verrichtingen, POH-GGZ of overige modules). Een uitzondering hierop vormt de tijdsinzet van de POH-S die niet onder de module valt, maar die wel kan leiden tot een verbetering van de kwaliteit en/of doelmatigheid van de huisartsenzorg.

Uitgezonderd zijn zaken die tot de algemene bedrijfsvoering van een huisartspraktijk behoren, zoals: het volgen van scholing, het implementeren van de NHG-standaarden, het opzetten van de praktijkwebsite, het implementeren van een nieuwe telefooncentrale.

Door middel van deze module wil Achmea huisartsen meer financiële ruimte bieden om een innovatief idee of best practice ook daadwerkelijk in de huisartsenpraktijk te implementeren of op te zetten/uit te voeren. Achmea wil hiermee een impuls geven om de kwaliteit en/of doelmatigheid van de huisartsenzorg nog verder te verbeteren.
Doorlooptijd en Beoordeling Module optie 2

De doorlooptijd van de beoordeling kan ongeveer drie maanden duren in verband met de grotere omvang van het project.
• Bij een bedrag van €3,- per verzekerde per jaar of minder wordt uw aanvraag intern behandeld door een inkoper, een medisch adviseur, een business analist en uw relatiemanager.
• Bij een bedrag boven de €3,- per verzekerde per jaar wordt uw aanvraag behandeld door de 'Paritaire Commissie Business Cases'.

De commissie bestaat uit een tweetal huisartsen en twee medewerkers van Achmea, waaronder een medisch adviseur. Deze commissie beoordeelt het ingediende Projectplan en geeft een zwaarwegend advies, waarop Achmea beslist. Ook kan de commissie een aanvraag begeleiden om de kans dat de procedure succesvol wordt afgerond te vergroten. Het idee voor het project kan evt. eerst aan de commissie worden voorgelegd alvorens er tot het opstellen en indienen van een Projectplan wordt overgegaan. Zo kan al in een vroeg stadium een inschatting van de haalbaarheid van het project worden verkregen.

Meer informatie over deze module kunt u vinden op de website van Achmea.