Volgende stap naar één loket voor scholing in Drenthe

 
Er worden belangrijke stappen gezet om te komen tot één centraal punt voor alle deskundigheidsbevordering in Drenthe voor huisartsen, praktijkondersteuners en assistenten. LHV-Huisartsenkring Drenthe, WDH/programmacommissie, DHC/HZD, CHD, Progez en Drentse nascholingscommissie werken samen om de deskundigheidsbevordering van de huisartsenzorg in Drenthe beter op elkaar af te stemmen.

Drentse scholingskalender

De eerste stap is te komen tot één scholingskalender zodat in één oogopslag alle scholingen van bovengenoemde organisaties overzichtelijk op een rij staan. Ook andere aanbieders van scholing (zoals compagnonscursus, interline, sandwichcursus) kunnen hun aanbod toevoegen. Dit zal overlap in data en onderwerp van scholingen voorkomen en de duidelijkheid en toegankelijkheid van scholingsinformatie vergroten. Als alles en iedereen meewerkt lukt het hopelijk om vanaf september van dit jaar een gezamenlijke scholingskalender te hebben. De facilitaire organisatie van HZD en CHD samen (Midea) zal de coördinatie op zich nemen.

Om alles financieel en bestuurlijk goed te regelen onderzoeken we hoe de Stichting DKB en Drentse nascholing in elkaar kunnen schuiven.