Verzoek SKHNN: verwijs tijdig bij euthanasiewens

 
De Klachtencommissie van de SKHNN vroeg ons aandacht te besteden aan het tijdig verwijzen bij een euthanasiewens. Dit naar aanleiding van een melding van een nabestaande uit Drenthe.

Er is vanuit de SKHNN geen vraag/klacht/discussie over het landelijke beleid. Het gaat de commissie om het tijdig  verwijzen. Zij hebben een aantal signalen gekregen dat de bezwaarde huisarts wel toezegt te zullen verwijzen, maar dat in de praktijk het moeilijk blijkt daar het juiste moment voor de kiezen en het dan soms uitdraait op palliatieve sedatie of dat er in een te laat stadium wordt verwezen. Volgens de klachtencommissie is palliatieve sedatie - in de vorm van continu sederen- geen alternatief voor euthanasie.

In Hoogeveen heeft de hagro onderling afspraken gemaakt: “Euthanasie voor elkaar" (klik voor afspraken en formulier). De SKHNN heeft ons gevraagd deze afspraken onder de aandacht van andere huisartsen in Drenthe te brengen. Met de hoop dat dit voorbeeld ook door andere hagro’s of regio’s kan worden opgepakt. Hieronder een samenvatting van de genoemde afspraken.

Samenvatting afspraken “Euthanasie samen” Hoogeveen

  • Snel na bekend worden infauste prognose een gesprek over het levenseinde.
  • Zo tijdig mogelijk verwijzen naar een andere arts.
  • Er op wijzen dat de euthanasie daarmee niet altijd uitgevoerd zal worden
  • De ontvangende arts bepaalt of patiënt (evt. + gezin) overgenomen wordt of dat het traject samen doorlopen wordt
  • Na kennismaking met nieuwe arts kan zowel arts als patiënt afzien van verdere begeleiding
  • De euthanaserende arts zal scen arts vragen en euthanatica regelen.
  • Afspreken wie de lijst beheert en wanneer een update wordt gemaakt
  • Per geval dient de financiële regeling afgesproken te worden
  • Huisartsen kunnen aangeven welke categorie patiënten ze niet willen overnemen
  • Jaarlijks wordt de regeling geëvalueerd via de WDH

Hoe zat het ook al weer?
-       De (huis)arts kan zich beroepen op gewetensbezwaren en deze principiële bezwaren dienen te worden gerespecteerd. Er is geen verwijsplicht. Wel mag van de arts verwacht worden dat hij medewerking verleent aan de patiënt bij het zoeken naar een arts waar hij wel met zijn verzoek terecht kan.
-       Patiënten hebben geen recht op euthanasie.

Meer informatie is te vinden bij:
-       KNMG handreiking: tijdig praten over het overlijden
-       KNMG standpunt: rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde
-       Medisch contact 36;  6 sept 2011