Verwijsrecht in de jeugdzorg

 
Enkele gemeenten in Drenthe willen huisartsen vragen om voor jeugdzorg GGZ niet meer rechtstreeks door te verwijzen naar een zorgverlener maar naar een Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG bepaalt dan waar de cliënt naar toe kan. Het zou gaan om de gemeenten Assen, Emmen, Westerveld en Midden-Drenthe.

Dit werd gesignaleerd door de vereniging voor vrijgevestigde GGZ-zorgverleners in Drenthe, KLIK, Zij benaderde onlangs Kring Drenthe met de vraag wat het standpunt is van huisartsen hierover.

Standpunt Kring en LHV
Bij de totstandkoming van de jeugdwet vorig jaar, is door de LHV succesvol gepleit voor het behoud van het verwijsrecht van de huisarts. Dit is ook zo in de wet opgenomen.
Dit betekent het volgende:

  1. Huisartsen kunnen rechtstreeks verwijzen binnen de jeugdhulp. Er kan niet eenzijdig een beperking worden opgelegd door gemeenten, en al helemaal niet door een collectief van gemeenten. Dit laatste zou tegen bezwaren van de mededinging aanlopen.
  2. Er is wel een mogelijkheid om in overleg met partijen afspraken te maken, maar dat is dan tussen gemeente en huisarts.

In een eerder artikel staan de belangrijke aandachtspunten over de transitie jeugdzorg in Drenthe op een rij.
Voor meer informatie over de rol van de huisarts en samenwerking met de gemeente kunt u ook het addendum jeugdzorg raadplegen behorend bij de werkmap huisarts en gemeente

Op de Haweb-groep van kring Drenthe horen we graag uw ervaringen en opmerkingen.

Ook kunt u uw mening geven door de peiling jeugdzorg in te vullen. Deze vragenlijst is aan u verzonden op 25 juni en kan tot en met 5 juli 2015 worden ingevuld.