Vergaderdata 2022

 
Het bestuur heeft de wens uitgesproken in 2022 over te gaan naar 3 ALV’s en 3 overleggen met de Huisartsenadviesraad. De leden hebben tijdens de ALV van 17 november jl. ingestemd met dit voorstel.

In 2022 zullen de ALV’s plaatvinden op: 
- woensdag 9 maart
- woensdag 22 juni
- woensdag 30 november
De ALV’s vinden in principe plaats van 18.00 – 21.00 uur.

De overleggen met de Huisartsenadviesraad staan voor 2022 gepland op:
- donderdag 27 januari
- donderdag 12 mei
- donderdag 13 oktober
De HAR start om 16.30 uur en eindigt in principe rond 20.00 uur.