Uitnodiging themabijeenkomst GGZ 29 oktober

Heeft u alles al op een rijtje?
 
GGZ-klachten maken een belangrijk onderdeel uit van uw werk als huisarts. Om de zorg dichter in de buurt van de patiënten aan te bieden en doelmatiger te maken is een bestuurlijk akkoord met de GGZ-partijen gesloten en zijn er in het convenant tussen de minister van VWS en de LHV ook doelstellingen opgenomen om de rol van de huisarts in de GGZ-zorg te vergroten. Eén van de afspraken in het convenant is dat er meer budgettaire ruimte komt voor extra ondersteuning in de huisartsenpraktijk door praktijkondersteuners-GGZ (POH-GGZ).

 

 

 

 

LHV-Huisartsenkring Drenthe en ProGez organiseren een informatiebijeenkomst over de veranderingen in de GGZ.
Datum: dinsdag 29 oktober 2013
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Locatie: Hotel van der Valk,Oude Postweg 8 te Spier
Aanmelding: via www.progez.nl (cursussen en trainingen).
Graag aanmelden voor 23 oktober a.s.

Tijdens de bijeenkomst krijgt u uitgebreide informatie over de veranderingen, de gevolgen voor u in de praktijk en de mogelijkheden die u heeft om invulling te geven aan de centrale rol van de huisarts. Er moeten namelijk meer mensen met psychische problematiek in de eerste lijn behandeld worden. Er gaat meer ingezet worden op preventie en zelfmanagement. De huisarts krijgt hiervoor extra geld dat hij flexibel in kan zetten om hulp in te roepen. Bijvoorbeeld voor het inhuren van een praktijkondersteuner, het aanbieden van e-health behandelingen of voor de consultatie van een psychiater.

Verder komt aan de orde

  • De nieuwe driedeling in de GGZ: huisartsenzorg inclusief POH-GGZ, generalistische basis-GGZ (wat we nu kennen als eerstelijnspsychologische zorg, maar dan uitgebreider) en gespecialiseerde GGZ.
  • De verschillende mogelijkheden een POH-GGZ aan te stellen zodat een goede keuze gemaakt kan worden.
  • De vier niveau's van zwaarte van de Generalistische basis GGZ: kort, middel, intensief en chronisch en de verwijsmogelijkheden
  • Een verwijsmodel

Programma

19.30 Ontvangst
20.00 Welkom: Ron Wissink (huisarts te Zuidwolde, portefeuillehouder GGZ)
20.05 Inleiding veranderingen in de GGZ: Carla Grijzen (adviseur ProGez)
20.20 Betekenis veranderingen GGZ voor de huisartsenzorg: Ron Wissink
20.45 Contractvoorwaarden POH-GGZ en Mirro: Joke Heinen (relatiemanager Achmea)
21.05 Korte pauze
21.15 Generalistische basis-GGZ: Dineke Smit (beleidsadviseur LVE) Welke zorg bieden de eerstelijnspsychologen binnen het nieuwe stelsel
21.30 Generalistische basis-GGZ: Mathé Arends (directeur Indigo-Drenthe)
Welke zorg biedt deze instelling binnen het nieuwe stelsel, inclusief Mirro
21.45 Samenvatting en afronding: Ron Wissink
22.00 Afsluiting

Organisatie:

LHV-Huisartsenkring Drenthe : Liliane Sloot (beleidsmedewerker) en Ron Wissink
ProGez : Carla Grijzen

Accreditatie is aangevraagd.