Uitnodiging ALV woensdag 30 november 2016

 
Geef je mening over invloed, rechten en plichten van de leden! Ook komt de naam van het nieuwe coöperatieve verband ter sprake.

Graag nodigen wij je uit voor de ledenvergadering van de Drentse huisartsen. Wees welkom in Hotel Van der Valk in Spier. 

De agendapunten zijn:
Lidmaatschap
Naam nieuwe coöperatie
Statuten
Begrotingen 2017
LHV-zaken

De agenda en de vergaderstukken vindt u op de website en zijn beschikbaar op HAweb, in de groep Drentse huisartsen.