Transitie jeugdzorg krijgt vorm in Drenthe; waar moet ik als huisarts op letten?

 
Transitie jeugdzorg krijgt vorm in Drenthe; waar moet ik als huisarts op letten?
Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. In een aantal gemeenten is men al goed op weg en zijn er ook al afspraken met huisartsen. In andere gemeenten moet alles nog vorm krijgen. Wilt u ervaringen of voorbeelden delen; heeft u suggesties, ervaart u knelpunten? Laat het ons weten via huisartsenkringdrenthe@lhv.nl.

Waar moet ik op letten bij mijn lokale afspraken?
Huisartsen blijven poortwachter en leveren de basishuisartsenzorg aan de jeugd.
Let bij het maken van samenwerkingsafspraken op:
- het aanbod van de gemeente (sociale kaart)
-omgang met het wijkteam: één contactpersoon per praktijk; niet (verplicht) plaatsnemen in het team zelf
- beroepsgeheim: gemeenten/wijkteams vragen soms meer informatie dan u mag geven.
- maak geen afspraken over het aantal verwijzingen

Wat gebeurt er provinciaal?
De Kring overlegt met de provinciaal coördinator over de beleidsregels en geeft input op de beleidsdocumenten. Daarbij letten wij vooral op het behoud van het verwijsrecht en de naleving van de KNMG-richtlijn (beroepsgeheim).
Volgens de provinciale voortgangsrapportage loopt het transitietraject in Drenthe op schema: 31 oktober moeten de 12 colleges het uitvoeringskader toegang en toeleiding hebben goedgekeurd. De budgetten zullen beschikbaar zijn en de administratieve processen om rekeningen te kunnen betalen zijn op orde.

Voorbeelden uit de regio
Voorbeeld uitwerking Meppel; samenwerkingsafspraak en beslisboom
WDH Zuid Oost Drenthe organiseert binnenkort een scholing over de transities en samenwerking met de gemeente.

Meer informatie
Praktijkkaart jeugd (de papieren versie is verspreid via “de Dokter” nummer 7, oktober 2014)
Addendum jeugd
lees verder in het dossier jeugd van LHV