Tolkenvergoeding TVcN – kosteloos te gebruiken voor alle huisartsenpraktijken in Drenthe

 
Het Achterstandsfonds Drenthe heeft in 2019 een overeenkomst gesloten met Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN) voor het bieden van adhoc en gereserveerde telefonische diensten. Alle huisartsenpraktijken in Drenthe kunnen kosteloos van deze regeling gebruik maken. Meer informatie en over hoe deze regeling in de praktijk werkt, leest u hieronder.

Het Achterstandsfonds Drenthe hanteert de volgende criteria:

  • Kosten van adhoc telefonische tolkendiensten en gereserveerde telefonische tolkendiensten worden vergoed (dus niet: schriftelijke vertaaldiensten & tolk op locatie).
  • Alleen kosten van professionele tolkendiensten van TVcN worden vergoed.
  • Deze regeling is van toepassing op alle huisartsen werkzaam in het gebied van de huisartsenkring Drenthe.

Dit betekent dat voor de tolkendiensten die niet aan bovenstaande criteria voldoen u zelf de rekening ontvangt.

Geen administratie
Met TVcN is afgesproken dat ad hoc en gereserveerde telefonische tolkdiensten aan huisartsen in een maandelijkse verzamelfactuur aan het Achterstandsfonds Drenthe worden doorberekend. Op die manier hoeft u geen administratieve handelingen te verrichten. Om controle op het budget en de facturering te kunnen houden, wordt u bij het regelen van een telefonische tolkdienst om informatie gevraagd.

In de praktijk betekent dat het volgende:
-        U belt met TVcN (088 - 255 52 22); vervolgens voert u de klantcode van het ASF in 164283
-        U kiest voor optie 2 en daarna voor optie 1 (direct een tolk aan de telefoon)
-        U geeft op verzoek van de telefoniste de volgende informatie door: voorletters en achternaam van de huisarts voor wie de tolkdienst wordt gevraagd en postcode en huisnummer van praktijkadres. 

Na het geven van deze informatie wordt u verder geholpen door de medewerkers van TVcN. U heeft in meer dan 97% van de gevallen binnen 2 minuten een tolk aan de telefoon. Voor een telefonische tolkdienst is alleen een telefoon met speakerfunctie nodig.

Voor de goede orde:
Alleen verzamelfacturen van TVcN aan het Achterstandsfonds Drenthe worden vergoed.
Wij vertrouwen erop dat bij een normale gebruiksfrequentie van de telefonische tolkdienst het gereserveerde budget toereikend is. Mocht dit maximum budget eerder dan aan het eind van dit jaar zijn bereikt, dan stellen wij u hiervan op de hoogte. 

Let op! Zodra u onder uw eigen naam aanvraagt in plaats van het Achterstandsfonds Drenthe (164283) ontvangt u op uw eigen naam de factuur en zullen de kosten voor eigen rekening zijn.