Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN) heet voortaan Global Talk

 
Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN) heet voortaan Global Talk. De overeenkomst tussen Achterstandsfonds (ASF) Drenthe en Global Talk voor het bieden van adhoc en gereserveerde telefonische diensten blijft ongewijzigd van kracht. Alle huisartsen(praktijken) in Drenthe kunnen kosteloos van deze regeling gebruik maken. Meer informatie en hoe deze regeling in de praktijk te gebruiken, leest u hieronder.

ASF Drenthe stelt in 2020 een vergoeding beschikbaar voor kosten van het gebruik van een tolkentelefoon en hanteert daarvoor de volgende criteria: 

  • Kosten van adhoc telefonische tolkendiensten en gereserveerde telefonische tolkendiensten worden vergoed (dus niet: schriftelijke vertaaldiensten & tolk op locatie).
  • Alleen kosten van professionele tolkendiensten van Global Talk worden vergoed.
  • Deze regeling is van toepassing op alle huisartsen werkzaam in het gebied van de huisartsenkring Drenthe.

Dit betekent dat voor de tolkendiensten die niet aan bovenstaande criteria voldoen u zelf de rekening ontvangt.

Geen administratie
Met Global Talk is afgesproken dat ad hoc en gereserveerde telefonische tolkdiensten aan huisartsen in een maandelijkse verzamelfactuur aan ASF Drenthe worden doorberekend. Op die manier hoeft u geen administratieve handelingen te verrichten. Om controle op het budget en de facturering te kunnen houden, wordt u bij het regelen van een telefonische tolkdienst om informatie gevraagd.

In de praktijk betekent dat het volgende:

-        U belt met Global Talk (088 - 255 52 22); vervolgens voert u de klantcode van het ASF in 164283

-        U kiest voor optie 2 en daarna voor optie 1 (direct een tolk aan de telefoon)

-        U geeft op verzoek van de telefoniste de volgende informatie door:

  • Voorletters en achternaam van de huisarts voor wie de tolkdienst wordt gevraagd.
  • Postcode en huisnummer van praktijkadres.

Na het geven van deze informatie wordt u verder geholpen door de medewerkers van Global Talk. U heeft in meer dan 97% van de gevallen binnen 2 minuten een tolk aan de telefoon. Voor een telefonische tolkdienst is alleen een telefoon met speakerfunctie nodig.

Voor de goede orde:
Alleen verzamelfacturen van Global Talk aan het ASF Drenthe worden vergoed.
Wij vertrouwen erop dat bij een normale gebruiksfrequentie van de telefonische tolkdienst het gereserveerde budget toereikend is. Mocht dit maximum budget eerder dan aan het eind van dit jaar zijn bereikt, dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

Let op! Zodra u onder uw eigen naam aanvraagt in plaats van het Achterstandsfonds Drenthe (164283) ontvangt u op uw eigen naam de factuur en zullen de kosten voor eigen rekening zijn.