Tips bij de beoordeling van het contract

 
Tips bij de beoordeling van het contract
Waarschijnlijk heeft u het contractvoorstel van Achmea ontvangen. Ieder jaar een belangrijk moment en dit jaar in het bijzonder. Nu wordt duidelijk wat de nieuwe bekostiging van de huisartsenzorg voor individuele praktijken betekent.

Om het contractvoorstel en de consequenties zo goed mogelijk te kunnen beoordelen geeft de LHV een aantal praktische tips.

Informatie over de nieuwe bekostiging
Via uw huisartsenkring  en de LHV-website is er veel informatie. Denk aan een uitgebreid dossier bekostiging, factsheets en veelgestelde vragen. Bovendien is er een telefonisch spreekuur en binnenkort zijn er informatiebijeenkomsten in onze regio:
11 november in Spier (aanmelden)
18 november in Zwolle (aanmelden)

Contract Achmea 2015: Wat zijn uw vragen?
Het Kringbestuur  heeft binnenkort met Achmea een overleg over het regionale beleid en de overeenkomst inkoop huisartsenzorg 2015. Heeft u vragen over de contractering, zijn er onduidelijkheden?  Uw input is voor ons belangrijk ter voorbereiding op het overleg.

U kunt tot en met maandag 10 november uw reactie sturen aan ons mailadres huisartsenkringdrenthe@lhv.nl. 

Overzicht verschillen 2014 - 2015
Een belangrijke stap is hoe zorgverzekeraars landelijke afspraken over de bekostiging omzetten in hun (regionale) inkoopbeleid. De LHV heeft een overzicht gemaakt van de verschillen tussen het contract 2014 en het contract 2015 van Achmea. Ondanks dat er veel tijd en aandacht aan het overzicht is besteed, kunnen er afwijkingen zijn. Dat kan onder meer komen doordat er op landelijk niveau nog overleg plaatsvindt dat tot wijzigingen kan gaan leiden. Het overzicht vindt u in
dit document.

Meldpunt Contractering
Eerder opende de LHV het Meldpunt Contractering. Dit meldpunt is geopend na signalen dat er praktijken zijn waar het nieuwe systeem zorgt voor een omzetschok, dit tegen de gemaakte afspraken in. Om een duidelijk beeld te krijgen van mogelijke schokeffecten én hierover het gesprek aan te kunnen gaan met zorgverzekeraars, heeft de LHV concrete voorbeelden nodig. U kunt deze melden via het Meldpunt Contractering.