Themabijeenkomst 27 november over huisarts&gemeente goed bezocht

 
Wat kunnen huisartsen verwachten van gemeenten en andersom? Wat betekenen de veranderingen voor de huisarts? Dit was onderwerp van de goed bezochte themabijeenkomst op 27 november 2013.

Advies

Het bleek dat ook de gemeente zoekt naar invulling van haar nieuwe taken en net als de huisarts veel op zich af krijgt. Voor de huisartsen is het van belang vroegtijdig contact te leggen tussen regionale huisartsen (afvaardiging regelen!) en de gemeente om tijdig betrokken te zijn bij de ontwikkelingen en beslismomenten. Gemeenten moeten de juiste zorg en de juiste hoeveelheid zorg inkopen. Gemeenten zijn geïnteresseerd in de huisarts vanwege hun verwijsfunctie.
Belangrijk is over en weer de juiste persoon te kennen. Om dit te vergemakkelijken werken wij aan een overzicht van contactpersonen bij huisarts en gemeente. Graag ontvangen wij uw aanvulling op dit schema.

Presentaties

  • Presentatie Esmé Wiegman, regiomanager LHV over de werkmap Huisarts&gemeente van LHV/NHG en het LHV-standpunt jeugd. U kunt deze presentatie ook zelf gebruiken bij uw lokale kennismaking of overleg met uw gemeente. Indien gewenst kunnen wij ondersteuning hierbij regelen.
  • Presentatie Nanja Willemsen, kwartiermaker decentralisatie jeugd in Drenthe. Stand van zaken transitie Jeugdzorg Drenthe.
  • Aandachtspunten door wethouder Henk Boxum uit Steenwijkerland over de visie en werkwijze gemeenten.


Enkele kernbegrippen uit de presentaties en de discussie:

  • beweging naar voren
  • eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid van de burgers
  • behoud verwijsfunctie
  • sociale kaart
  • leer elkaar kennen

Meer informatie
Op de LHV-website vindt u informatie over huisarts&gemeente en de werkmap Huisarts&gemeente. Ook is er een speciaal dossier jeugd.

Veranderingen: transities

Gemeenten krijgen steeds meer zorg- en ondersteuningstaken, zoals de taken voortvloeiend uit de overheveling van AWBZ-onderdelen naar de WMO, de Participatiewet en de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg. Daarbij komt een bezuiniging. Voor gemeenten is het belangrijk hun beleid goed te laten aansluiten bij huisartsen in stad, dorp, wijk en buurt. Zorg en welzijn zullen dichter bij elkaar komen. Het doel is minder versnippering.