Terugblik ALV 09.03.2022 – Move

 
Terugblik ALV 09.03.2022 – Move
Tijdens de ALV van 9 maart jl. hebben we jullie bijgepraat over de ontwikkelingen rondom het Move traject (Modernisering Vereniging LHV) en een voorstel voorgelegd voor verdere uitwerking om als LHV kring Drenthe te gaan fuseren met de LHV. De aanwezige leden hebben unaniem ingestemd met de verdere uitwerking van dit voorstel tot fusie.

Met de invoering van Move werkt de LHV toe naar:
- een gelijkwaardig lidmaatschap en zeggenschap voor alle leden
- landelijk en regionaal herkenbaar, benaderbaar en betekenisvol voor alle huisartsen
- samenwerking met andere huisartsorganisaties
- een sterke, wendbare en toekomstbestendige vereniging.

In een notitie, die jullie voorafgaand aan de ALV van 9 maart hebben ontvangen, hebben we de weg van Move en Move It tot nu toe opgenomen. Dit is toegelicht tijdens de ALV.

Drenthe blijft een eigen afdeling, dit op basis van de uitkomsten van het verkennersonderzoek uitgevoerd in Drenthe door Marinka van Dijk. Drenthe behoudt hiermee haar eigen afvaardiging en kan haar eigen stem laten horen.

Ruim voor de ALV van 22 juni ontvangen jullie van ons een notitie met daarin de uitwerking van het voorstel voor de fusie van LHV kring Drenthe met de LHV. Zijn er vragen vanuit jullie kant, dan ontvangen we deze graag uiterlijk 10 mei 2022. Deze vragen kunnen wij meenemen in onze meningsvorming en gebruiken bij het opstellen van de besluitvormende notitie.

Besluitvorming ALV 22 juni 2022
Tijdens deze ALV leggen we een drietal besluiten voor:
- het besluit om de fusie van de LHV kring Drenthe met de LHV
- het besluit hoe we de ondersteuning van de regionale huisartsen commissies en de wagro Drenthe vorm gaan geven (conform uitkomsten bespreking HAR op 24 maart)
- het besluit over hoe we ambassadeurs positie gaan geven binnen (het bestuur van) de Drentse Huisartsen Coöperatie.


Portefeuillehouder: Olaf Kuipers