Ter inspiratie: mantelzorgproject Emmen

 
Mantelzorgers hebben aandacht en ondersteuning nodig om de vaak intensieve zorg voor hun naasten vol te houden. Hoe kunt u die ondersteuning als zorg- of welzijnsprofessional samen vormgeven? In Emmen is met een mix van producten en bijeenkomsten ingezet op bewustwording en het bespreekbaar maken van mantelzorg.

In het project ‘Kapstok: Samenwerken rondom mantelzorg in Emmen’ zijn onder andere netwerkbijeenkomsten georganiseerd waarin eerstelijnszorgverleners, welzijnswerkers, WMO-consulenten, vrijwilligers en mantelzorgers elkaar ontmoet hebben. Tijdens de netwerkbijeenkomsten werd besproken wat mantelzorg is, hoe je mantelzorgers kunt opsporen en hoe je kunt signaleren wat hun draaglast en draagkracht is. Maar ook wat andere hulpverleners inbrengen en hoe naar elkaar te verwijzen. Belangstelling voor een dergelijk project in uw regio? Neem voor toelichting contact op met Taco Eisenga (huisarts), M. Nijhout (projectleider Kapstok) of Y. Brandenburg.

Meer informatie
Project ‘Kapstok: Samenwerkingsverband 1e lijn en welzijn in Emmen’
Programma Op één lijn
LHV-toolkit mantelzorg 
Filmpje van de LHV

Film op YouTube
In een korte film over het project wordt uitgelegd hoe deze samenwerking tot stand is gekomen en wat dat oplevert.

Bewustwording
Het project heeft bijgedragen aan de bewustwording en het bespreekbaar maken van mantelzorg en daarmee aan het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers. De belangrijkste winst is dat eerstelijnszorgverleners en welzijnswerkers elkaar hebben leren kennen, dat er korte lijnen zijn ontstaan en dat er veel meer mantelzorgers in beeld zijn.

Kwaliteit van ondersteuning verbeterd
Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat eerstelijnsprofessionals nu meer aandacht hebben voor mantelzorgers en vaker doorverwijzen naar welzijn en het Zorgloket. Driekwart van de ondervraagde eerstelijnsprofessionals geeft aan dat daarmee de kwaliteit van ondersteuning aan mantelzorgers is verbeterd.